Försäljning som inkomstkälla

16.10.2023 kl. 11:17
ARTIKEL. Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden tar en närmare titt på försäljning som inkomstkälla för organisationer.

Text: Robert Nilsson

Det finns många olika sätt för förbund och organisationer att få in inkomster till verksamheter. Det finns till och med många sätt för organisationer att få in skattefria inkomster till verksamheter.

Skatteförvaltningen har i sitt dokument Inkomstbeskattning av allmännyttiga samfund även listat exempel på just skattefria inkomster.

Sälja via nätet

Ett sätt för en organisation att utöka sina finansieringskällor är via försäljning av produkter. Grundregeln då det gäller försäljning för organisationer är att det är tillåtet.

Försäljning kan ske på olika nivåer och även göras på olika sätt. Det går att organisera försäljning som sker online via till exempel en webbutik men organisationer kan också sälja produkter på andra vis.

Ett exempel på ett förbund som utvecklat en försäljning av produkter på nätet är Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Deras webbutik innehåller produkter med två olika prisklasser, ett pris för medlemmar och ett pris för icke-medlemmar. 

Den här typen av försäljning får alltså ett förbund ägna sig åt. Då en organisation funderar kring den här typen av försäljning är det viktigt att fundera kring några centrala saker. Till exempel:

  • Vad kommer det att kosta oss att få produkter färdiga för försäljning?
  • Hur mycket uppskattar organisationen att försäljningen kan komma att omsätta på årsbasis?

Den här typen av frågor är viktiga att noga fundera kring i förväg, för då en förening börjar sälja produkter, exempelvis via sin hemsida, så börjar regelverket som gäller företag och försäljning att också gälla för organisationer.

Då det gäller försäljning av produkter i mindre omfattning/skala är grundregeln att säljaren (till exempel en organisation) inte är momsskyldig om omsättningen för försäljningen är högst 15 000 euro per räkenskapsår. 

Om det finns anledning att anta att försäljningen överstiger 15 000 euro ska en organisation momsregistera sig. 

 Läs mer om försäljningar och gränser via denna länk.

 

Loppis och basar

En annan typ av försäljning som är tillåten för organisationer, och i grunden är även inkomsterna av detta skattefria, är varuinsamling och tillhörande loppmarknadsverksamhet. 

Ett exempel är anordnandet av en basar. I Inkomstskattelagen finns det tydligt uppräknat vilken typ av inkomster som räknas, för en allmännyttig organisation, som skattefria. Basar är ett sådant typ av arrangemang där inkomsterna inte beskattas.

Att till exempel ordna en basar och där sälja såväl produkter som kanske yllesockor eller till och med möbler (som vi kanske måste byta ut på våra kontor) är alltså tillåtet och i grunden skattefria inkomster för en allmännyttig organisation.

 Läs mer om basarer och loppisar via denna länk.

 

Välgörenhetsauktion

Välgörenhetsauktioner är också ett sätt för organisationer att få in inkomster. Just välgörenhetsauktioner, som i sig kan generera inkomster, är juridiskt att jämställa med en typ av donation som det inte krävs insamlingslov för. Således är inkomsterna att betrakta som skattefria donationer och inte inkomster av försäljning.

Välgörenhetsauktioner kan, precis som försäljning av produkter, ordnas på olika sätt.

Det är möjligt för en organisation att till exempel via sociala medier ordna en välgörenhetsauktion men det kan också anordnas i samband med att det hålls ett evenemang. Att auktionera ut, exempelvis, en signerad bok kan ge inkomster och inkomsterna är att betrakta som skattefria.

 Läs mer om välgörenhetsauktioner via denna länk.

 

Kondoleans- och gratulationsadresser

Flera organisationer, till exempel Svenska Hörselförbundet, säljer så kallade adresser via sin webbsida. Försäljning av kondoleans- eller gratulationsadresser är också att beteckna som skattefria inkomster för allmännyttiga organisationer.

Skatteförvaltningen har tydligt redogjort för dessa typer av inkomster i sina detaljerade skatteanvisningar för allmännyttiga samfund

Avslutningsvis är det värt att nämna att Skatteförvaltningen mer än gärna hjälper organisationer som funderar på att utöka sina inkomster på olika sätt att förfara korrekt. Dels går det att ringa Skatteförvaltningens servicenummer och i vissa fall går det även att föra diskussioner på förhand kring till exempel försäljningar för organisationer.

 Läs mer på Skatteförvaltningens webbsida.

 

 

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31