Skrivtolkning betyder bättre tillgänglighet för alla

27.10.2023 kl. 14:11
ARTIKEL. Tillgänglighet är ett mål inom många organisationer men alla vet inte hur man kan anpassa sin verksamhet. För personer med nedsatt hörsel är skrivtolkning ett utmärkt stöd.
Text: Sofia Blomqvist
Foto: Sandra Alldén
 

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text som utnyttjas av personer som har nedsatt hörsel. Tolkarna skriver ner allt som hörs och målet är att förmedla det muntliga budskapet så fullständigt som möjligt. Vid behov kan tolkarna förkorta eller omformulera budskapet till en mera läsbar form. I tolkningssituationen tar tolken inte parti och deltar inte i diskussioner. Tolken har tystnadsplikt och tolkningstexten sparas aldrig.

Skrivtolkning är absolut en avgörande faktor för att jag ska känna mig inkluderad och få ta del av information på mer jämlika villkor.

Av alla personer mellan 16 – 64 år har ungefär 12  procent en hörselnedsättning enligt Svenska hörselförbundet. I åldersgruppen 45–64 år har 20 procent en hörselnedsättning. Annica Wahrman är en av dem som har en grav hörselskada. Hon är själv egentligen döv och använder sig av skrivtolkning i allt från läkarbesök till möten, webbinarier och större evenemang.

- Skrivtolkning är en avgörande faktor för att jag ska känna mig inkluderad och få ta del av information på mer jämlika villkor, säger Annica.

Samtidigt konstaterar Annica att många med nedsatt hörsel kanske undviker att tala om det för att de inte vill vara besvärliga. Ibland känns det svårt att använda skrivtolk, speciellt om man ska tala om andras privata ärenden. Rörliga mötestider kan också upplevas som ett hinder för att beställa skrivtolkning, för vilket man behöver veta tiderna på förhand.

Många som hör bra uppskattar ofta skrivtolkningen särskilt i stökig ljudmiljö.

Enligt Ilona Salonen, verksamhetsledare för Svenska hörselförbundet, vet få utanför organisationer som jobbar för personer med nedsatt hörsel om skrivtolkning. Även bland dem med nedsatt hörsel är skrivtolkning relativt okänt. Ilona poängterar att ha en skrivtolk närvarande är ett sätt för personer med nedsatt hörsel att kunna delta. Dessutom kan skrivtolkning hjälpa flera som hör bra att följa med bättre och få mera ut av ett evenemang. Många som hör bra uppskattar ofta skrivtolkningen särskilt i stökig ljudmiljö.

Ilona säger att tröskeln att prova skrivtolkning kan kännas hög för många, men att förbunden har möjligheten att synliggöra skrivtolkning som tillgänglighetslösning i sina organisationer och visa att den här formen av stöd finns och är välkommen. 

Förbunden har möjligheten att synliggöra skrivtolkning som tillgänglighetslösning i sina organisationer och visa att den här formen av stöd finns och är välkommen. 

Skrivtolkning ordnas i praktiken ofta via en person som har nedsatt hörsel, eftersom privatpersoner kan få ett skrivtolksbeslut via FPA – en möjlighet som däremot inte finns för organisationer. Hon säger att deltagare tillsammans med organisatören kan komma överens om arrangemang, men från organisatörens sida är det viktigt att visa att möjligheten finns.

Svenska hörselförbundets projekt, Testa en skrivtolk, har varit ett sätt att utöka tillgängligheten på möten. Via projektet erbjuds skrivtolkning till möten. Inför Styrelsedagarna beställdes skrivtolkning till förmiddagsprogrammet och en workshop via projektet. Deltagare kommenterade att det var intressant och nyttigt att kunna följa med talet på skärmen vid sidan om.

Projektet Testa en skrivtolk finansieras av Stiftelsen Tre Smeder.

Så här kan du inkludera personer med nedsatt hörsel:

  • Kommunicera till deltagarna i god tid att skrivtolkning kan ordnas vid behov.
  • Informera deltagarna om god kommunikation och god ljudmiljö.
  • Välj ett utrymme med god akustik där det inte ekar och där det finns T-slinga. Stäng av bakgrundsljud om möjligt och ha filttassar på stolsbenen. Säkra också god belysning i utrymmet så att det går att läsa läppar.
  • Bekanta dig med resursen Hörselnedsättning i arbetslivet av Svenska Hörselförbundet för stöd och information om olika konferenssystem och åtgärder för bättre hörbarhet på arbetsplatsen. 

 Läs mer om skrivtolkning och beställning av skrivtolk här.

 

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31