Nyckeln till att engagera unga?

16.11.2023 kl. 13:27
ARTIKEL. ”För att förstå andra måste man förstå sig själv”. Så säger Ted Svensson, projektkoordinator på Norr om Stan, på nätverksträffen för förbundens sakkunniga om att engagera unga. Han berättar att bland annat attityd och tydliga morötter är avgörande när man vill jobba så att unga engageras.

Text och bild: Sofia Blomqvist

Ted Svensson jobbar med gruppledarutbildningen GLU för unga, som är ett samarbetsprojekt mellan flera förbund, föreningar och kommuner. Han har också deltagit i Erasmus+-utbildningen Train the trainer i Barcelona via Förbundsarenan, och delar med sig av sina erfarenheter på Förbundsarenans nätverksträff.

Ted inleder träffen med att be deltagarna att reflektera över vad det krävs för att de själv ska engagera sig i något. Svaren inkluderar att det ska kännas viktigt, relevant, vara något man relaterar till och att det ska gynna sig själv eller sin närkrets. Ett trevligt och engagerat ledarskap är också viktigt.

Ted menar att många av sakerna som motiverar vuxna också gäller för att engagera unga. Han uppmanar till att varje dag medvetet jobba på sin attityd om man vill engagera andra.

Dålig attityd och brist på engagemang smittar lika väl som sina motsatser.

 - Dålig attityd och brist på engagemang smittar lika väl som sina motsatser. Jag har aldrig gått in i ett rum utan att medvetet vara positiv, och det tror jag att gör en jättestor skillnad, säger Ted.

Samtidigt är Ted är mycket nöjd med att utöver att beskrivas som positiv också kallas lite sträng. Ibland till och med lite störande. Ted konstaterar att det är viktigt att också ställa krav, eftersom det gynnar engagemanget att sätta tydliga förväntningar.

Tänk på vad er organisation kan erbjuda idag, imorgon och sen.

Enligt Ted är det särskilt viktigt att se till att det finns verkliga morötter i nära tid för att engagera unga. Ted har märkt att det är viktigt att bygga upp en tydlig helhetsbild av vad de unga får ut av verksamheten vid olika tidpunkter. Tänk på vad er organisation kan erbjuda idag, imorgon och sen, säger Ted.

På GLU-utbildningen serveras det mellanmål åt deltagarna varje gång. Efter utbildningen får deltagarna två studiepoäng och ett stipendium. På sikt får deltagarna också kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dem att få jobb de vill ha senare – för att inte nämna ökat självförtroende.

Man måste vara beredd på att övertyga unga varför det gynnar dem att delta.

Ett av Teds viktigaste budskap är att man måste vara beredd på att övertyga unga varför det gynnar dem att delta, på samma sätt som unga förväntas besvara frågan om varför en arbetsgivare ska anställa just dem. Ted påstår att det är sällsynt att någon bara hoppar på vad som helst - unga sorterar o prioriterar också vad de lägger sin begränsade tid på. Därför måste man enligt Ted tänka ut en helhet som de ”skulle vara smarta att inte tacka nej till”. Det är ändå nyttigt att ha ett öppet tankesätt att det som vuxna tror att unga tycker är relevant inte nödvändigtvis resonerar med de unga på samma sätt.

Ted har märkt att GLU-träffarna är väldigt givande för både de unga och honom själv, särskilt då de har möjligheten att fylla luckor i varandras kunskap. Han påpekar att det är viktigt att ha stabil kunskap inom sitt område, men uppmanar samtidigt alla till att också våga vara lite dum och att låta de unga lära ledaren något ibland. Ömsesidig kommunikation fungerar alltså väldigt bra, vilket många vuxna säkerligen känner igen.

Nyckeln till att engagera unga kan alltså vara samma nyckel som krävs för att engagera dig.

 Blogg: Unga erbjuds ledarskapsutbildning i unikt projekt. 

 Läs mer om GLU-projektet.

 

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31