Julia brinner för brandet 

08.01.2024 kl. 10:53
ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.
Text: Kim Malmberg 
Foto: Joanna Lindén-Montes
 

När en marknadsförare ställer upp till intervju så kan man vara säker på att hen har koll på omgivningen. Julia Hemgård sätter sig i fåtöljen framför Förbundsarenans rollup. Inte bara stolen utan även hennes klädsel matchar Förbundsarenans bleka färgvärld med omistlig precision. 

Vilka är dina bästa minnen från din tid på Förbundsarenan? 

– Det första är Erasmus+-projektet som jag ansvarade för år 2022-2023. Det gav 18 personer en möjlighet att resa och lära sig nya saker. En annan stor grej var organisationskonferensen 2020 som vi tvingades genomföra på distans på grund av coronapademin. Det var en stor omställning som ställde helt nya krav på hur vi jobbade. Det lyckades dessutom jättebra. Vi försökte skapa litet min morgon-känsla över det. Vi skickade hem goodie bags till deltagarna och försökte höja stämningen under konferensen.   

Jag har jobbat mycket med brandet Förbundsarenan, som har blivit litet av min baby.

Hur tycker du att Förbundsarenan utvecklats under din tid? 

– Väldigt mycket. Då det år 2020 blev aktuellt att byta namn på organisationen skötte jag om logotävlingen och hade sedan hand om att lansera det nya namnet och brandet. Jag har jobbat mycket med brandet Förbundsarenan, som har blivit litet av min baby. Det har varit väldigt roligt att jobba med. Vi har gått från att vara en liten organisation med en anställd till att bli en klart större och mera känd aktör i Svenskfinland som sysselsätter fyra personer.  

Vad tycker du Förbundsarenan kunde göra för att bli en mera synlig aktör? Eller tycker du att Förbundsarenan borde vara mera synlig? 

– Förbundsarenan kommer att få mera plats och synlighet under de närmaste åren. Det är viktigt att folk ser vikten av ett livskraftigt civilsamhälle så även om det kanske inte är så viktigt att Förbundsarenan är känt så borde civilsamhället lyftas och här kan Förbundsarenan definitivt göra mera. Det är de värderingar vi står för och dem vi representerar som är de viktiga. Vi ska våga lyfta frågor. 

Var ser du Förbundsarenan om fem år? 

– Förbundsarenan kommer att jobba mera med påverkansarbete än i dag, för att det behövs och för att det politiska läget är som det är. Vi kan vara civilsamhällets röst och vår insats behövs. 68 organisationer kan föra sin talan bättre om de gör det tillsammans via Förbundsarenan. Vi måste inte vara ansiktet utåt men vi måste se till att lyfta förbundens röst. 

I vilken riktning kommer civilsamhället att utvecklas? 

– Traditionella föreningar kommer vi att ha färre av. Engagemanget blir mer och mer baserat på intresse för enstaka frågor, punktinsatser, aktivism framom föreningsliv. Jag tycker att man redan ser den förändringen ta form. Allt fler förbund funderar aktivt på sin verksamhet och hur de bör lägga om den. Generation Z värdesätter meningsfullt arbete framom karriär och lön. Detta kan ju vara något som gynnar ideella organisationer, säger Julia.  

Hon anser också att föreningarna och förbunden behöver tänka på att inte göra det för svårt att vara med i verksamheten, utan snarare lyfta frågor och verksamheten framom själva föreningen.  

– Det måste finnas öppenhet för nya tankesätt och ett nytt sätt att engagera sig. För min generation är föreningsliv inte en självklarhet och redan det är en stor förändring. 

– Förbundsarenans roll är att stöda och backa upp, ge tips och idéer, engagera via nätverk, workshops och seminarier. Besluten måste ändå fattas i förbunden.  

En osynlig roll som är väldigt värdefull är att Förbundsarenan svarar på massor av olika frågor eller kan hänvisa till personer som vet. Vår roll som expertorganisation är jätteviktig betonar Julia. 

Även om vi är få anställda på Förbundsarenan så är det väldigt många vi samarbetar med och många olika saker vi driver tillsammans med förbunden. Det har aldrig känts som om vi varit få.

Julia kom till Förbundsarenan hösten 2019 och har jobbat med olika frågor, nu närmast som verksamhetsutvecklare. Hon började som koordinator på deltid, den första som tillsvidareanställdes på Förbundsarenan förutom verksamhetsledaren. Rollen har växt med Julia och år 2022 ändrades titeln till verksamhetsutvecklare. Den roll hon har i dag har skapats enligt de behov som har funnits.  

– Jag har tyckt det varit roligt och lärorikt att jobba på Förbundsarenan. Jag har vuxit professionellt, när Förbundsarenan var vuxit så har jag också gjort det. Målgruppen är väldigt givande att jobba med. Även om vi är få anställda på Förbundsarenan så är det väldigt många vi samarbetar med och många olika saker vi driver tillsammans med förbunden. Det har aldrig känts som om vi varit få. 

Framtidsfrågorna upplever Julia att egentligen är ganska samma som alltid. Det talas om ekonomi och om engagemang, det är inte något nytt där men frågeställningarna och sättet man hanterar frågor på kan ändra. 

Hon förutspår också att framtiden för med sig förändringar i förbunds- och föreningsverksamheten. Vad folk väljer att engagera sig i kan för vissa vara en ödesfråga. Vissa organisationer kommer att försvinna, andra nya kommer att uppstå.

Vem och vad: Julia Hemgård 
Favoritdryck: Champagne. 
Favoritdjur: Pingvin. 
Stad eller landsbygd: Stad, och då blir min sambo besviken. 
Vad gör du på fritiden: Umgås gärna med vänner och familj. 
Drömyrke som vuxen: Jobba med människor och evenemang. 
Om du bara fick ta med en enda sak till en öde ö: Min telefon, den kan jag roa mig med länge, eller tills batteriet tar slut... (Kollegornas svar på denna fråga var att Julia antingen skulle ta med sig en plan för att komma bort eller ett outsinligt förråd av champagne.) 
 
89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29