Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

22.01.2024 kl. 10:48
BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.

Text: Robert Nilsson
Foto: Joanna Lindén-Montes

Civilsamhällets behov av banktjänster har nyligen varit i fokus. Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) har genomfört en enkätundersökning under slutet av år 2023 där de kartlagt erfarenheterna av banktjänster hos organisationer. Resultaten av undersökningen ger flera insikter och anledningar till reflektion.

Föreningar, oavsett storlek eller inkomstkällor, behöver banktjänster, bland annat för att kunna ansöka om bidrag. I mitt arbete med att hjälpa Förbundsarenans medlemsförbund att utveckla deras finansieringskällor ingår det som en del i paketet att också titta på kostnader. Just bankavgifter är kostnader som är nödvändiga för förbund men i praktiken inte möjliga att påverka. Undersökningen som genomförts visar också tydligt att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.  

Modernisering av synsättet på prissättning 

Undersökningen visar att det finns stora variationer kring kostnader för banktjänster. Det är ett tecken på en bristande förståelse från bankernas sida och att det generellt krävs en ökad förståelse för organisationers kostnadsstrukturer. Kan det vara så att det finns en oförståelse då det gäller civilsamhällets verksamheter, roll och betydelse? Jag menar att det behövs en modernare syn och förhållningssätt då det gäller prissättning och kostnader för föreningars banktjänster. Civilsamhället behöver tillgång till prisvärda och lättillgängliga banktjänster som till sin struktur också stöder organisationers verksamheter.

Att identifiera och erbjuda organisationsspecifika banktjänster är inte bara en investering i civilsamhället utan något som också kan bidra till att minska samhällskostnader i det långa loppet.

Resultaten från undersökningen visar tydligt på ojämlikheter och olika syn på bankavgifter mellan olika organisationer. Vissa organisationer, generellt större organisationer med många anställda, är nöjda med tillgänglighet och prissättning. Samtidigt kämpar andra, särskilt mindre organisationer och de som drivs av frivilliga, med kostnader som de upplever att är oskäliga.

En möjlighet att minska samhällskostnader 

Att identifiera och erbjuda organisationsspecifika banktjänster är inte bara en investering i civilsamhället utan något som också kan bidra till att minska samhällskostnader i det långa loppet. Banker har nu, enligt min åsikt, en unik möjlighet att se över prissättningen när det gäller föreningar. Det kunde gynna hela samhället både nu och i framtiden.

Organisationer har också ett större behov än någonsin att lyfta fram hur kostnaderna påverkar verksamheten. I grunden handlar det inte bara om ekonomisk effektivitet utan också om att främja och stärka det autonoma civilsamhället. Varför skulle vi inte arbeta för att göra detta? 

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29