Verksamhet

Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, kompetenshöjning och kommunikation.

Vår verksamhet:

  • Nätverk
  • Påverksansarbete
  • Mentorix, mentorskapsprogram för förbundsordföranden och -styrelsemedlemmar

Test