Kooperationen lever i Finland

24.10.2016 kl. 08:21
Andelslag kan man stöta på lite varstans, alltifrån exempelvis banker som Andelsbanken till butiker som Varuboden-Osla. Finlands Svenska Andelsförbund har ett trettiotal medlemmar som man betjänar genom att bland annat ordna kundträffar och seminarier samt bistå med juridisk rådgivning och intressebevakning. Bland medlemmarna finns till exempel slakterier, mejerier samt bolag inom vindkraft och energi.

Kari Huhtala, verkställande direktör för Finlands Svenska Andelsförbund, poängterar skillnaden mellan ett aktiebolag och ett andelslag:

- I ett aktiebolag är syftet att skapa vinst, och kapitalet är centralt. Ett andelslag däremot existerar i första hand för att erbjuda tjänster och förmåner för sina medlemmar. Där är kunden inte bara kund, utan äger också en del av exempelvis banken eller butiken. Att andelslaget ägs av medlemmarna innebär också att det garanterat är finländskt ägande, något som är viktigt när allt fler verksamheter flyttas utomlands. Det är ett demokratiskt system där en stor ägare inte kan bestämma sig för att sälja bort verksamheten. Så länge ekonomin är i skick kan andelslaget inte heller tas över av någon extern aktör.

Varje person i Finland är i genomsnitt medlem i 2,4 andelslag, men inom jordbruket är det så mycket som 4,1 medlemskap per person. Totalt sett finns det ca sju miljoner medlemskap i olika andelslag i Finland.

Andelsförbundet har ett nära samarbete med Pellervo, som är finska samarbetsorganet för andelslag och många gånger större. Samarbetet går tillbaks till 1993 då man gjorde ett samarbetsavtal. En stor del av verksamheten sker inom Pellervo, men Andelsförbundet ser till att verksamheten och tjänsterna finns tillgängliga på svenska. Bland annat har Andelsförbundet ett eget kontor och sköter medlemsinformation. Pellervo garanterar i sin tur Andelsförbundets ekonomi, något som innebär en extra trygghet eftersom Andelsförbundets egna ekonomiska resurser är mycket små.

Finlands Svenska Andelsförbund grundades av 40 finlandssvenska andelsföretag år 1919. Andelsföretagen samarbetade då med Sällskapet Pellervo via Svenska Andelsdelegationen. Av de nuvarande 30 medlemsorganisationerna finns åtta på Åland. Till framtidsutmaningarna hör bland annat bristen på svenskspråkiga utbildare i frågor man vill lyfta fram för sina medlemmar. Vad beträffar förbundets starka sidor lyfter Kari fram tvåspråkigheten. Tvåspråkiga medlemmar som annars bara skulle använda sig av Pellervos tjänster har nu möjlighet att delta i tvåspråkig verksamhet.

Läs mer

Läs mer om Andelsförbundet.

Årtal

1919 grundades Finlands Svenska Andelsförbund i Vasa

1993 ingick Finlands Svenska Andelsförbund samarbetsavtal med Pellervo

2012 utlystes av FN till kooperationernas år

Siffror

30 medlemmar har Finlands Svenska Andelsförbund

30 000 medlemmar har det största medlemsandelslaget, Varuboden-Osla

7 miljoner medlemskap totalt i andelslag i hela Finland

77553_t.jpg

Varför behövs god förvaltning i föreningar?

PÅ BORDET. En positiv aspekt av pandemin är att vi har varit tvungna att ta ett digisprång och utvärdera vår verksamhet ur en ny synvinkel. Det gäller våra styrelser, fullmäktige och alla som jobbar med förvaltningsfrågor. Nu är det dags att tala om god förvaltning, skriver Kari Huhtala på Finlands Svenska Andelsförbund.Läs mera »
06.05.2021 kl. 07:48
75203_t.jpg

Så här kan också ditt förbund jobba hållbart

NYHET. Nyfiken på vad Organisationskonferensen handlade om? Passa på att ta del av tips från förbundskollegor, tankeväckande artiklar och workshopsdiskussioner.Läs mera »
14.10.2020 kl. 10:06
70627_t.jpg

Styrelsearbete - mer än bara mötesprotokoll

ARTIKEL. Vad innebär det egentligen att sitta med i Studieförbundets styrelse, annat än möten och mötesprotokoll? Styrelsemedlemmarna Harriet Sundholm och Kari Huhtala delar med sig av sina erfarenheter och varför de valt att sitta med i styrelsen.Läs mera »
01.10.2019 kl. 17:15
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47