Förbundsarenans evenemang

Mars 2023

Onsdag
29.3
18:00

Förbundsordförandeträff i Vasa

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV:s kansli

April 2023

Tisdag
4.4
09:00

Förbundsforum: ungt engagemang

Att engagera unga - ett mantra som upprepas eller på riktigt fundera hur vi kan göra?
Evy-Björkman-rummet, SFV-huset G18 och via Zoom
Onsdag
5.4
08:30

Verksamhetsledarträff: arena för samverkan

Det brukar sägas att om du vill gå snabbt, gå ensam, och om du vill gå långt, gå tillsammans. Förbundsarenan är en arena för samverkan och vad betyder det för ditt förbund? Välkommen med för att diskutera och nätverka!
Rum 101, SFV-huset G18 eller på distans
Torsdag
13.4
18:00

Förbundsordförandeträff i Helsingfors

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV:s centralkansli
Tisdag
18.4
13:00

Förbundsarenans vårmöte

Förbundsarenans medlemsorganisationer samlas till vårmöte.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och via Zoom
Torsdag
20.4
18:00

Förbundsordförandeträff i Åbo

Vad är aktuellt i ditt förbund? Känner du andra förbundsordföranden i regionen? Hur kan förbund tänka framåt gällande sin finansiering? Välkommen med på Ordförandeträffen!
SFV i Åbo
Tisdag
25.4
13:00

Administrationsproffsen: jubilera med insamling

Jubileum är en utmärkt möjlighet att synliggöra verksamheten, men det kan vara kostsamt. Genom insamlingar eller företagssamarbeten i samband med jubileumsår kan förbund sänka kostnaderna och i stället skapa nya kreativa finansieringsmöjligheter
SFV-huset G18, rum 101
Onsdag
26.4
13:00

Tidskriftsträff: jobbet som redaktör

Jobbet som tidskriftsredaktör är varierande och kräver att man har många strängar på sin lyra. Då redaktionen är liten och resurserna små är fungerande samarbeten och arbetsstrukturer avgörande.
Vid din dator

Maj 2023

Torsdag
4.5
10:00

Förbundens sakkunniga: profilering

Sitter du på en massa sakkunskap som många kunde ha nytta av? Förbundens sakkunniga samlas till en nätverksträff för att diskutera hur man som sakkunnig kan jobba för att sprida sin sakkunskap och profilera sig som sakkunnig.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Onsdag
10.5
13:00

Verksamhetsledarträff: när kapitalet kommer

Tänk er en organisation som står som mottagare av en testamentsdonation eller en annan penninggåva. För de flesta är detta säkert både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då? Välkommen med för att diskutera och nätverk
Rum 101, SFV-huset G18 eller på distans
Tisdag
30.5
13:00

Mentorix 2022-2023 avslutningsträff

Mentorskapsprogrammet för förbundsanställda avslutas med en gemensam träff.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator

Juni 2023

Onsdag
7.6
08:30

Nätverket för små kanslier: hitta stiftelserna

Små kanslier har små resurser för att jobba kring finansieringskällor, men vad finns det för metoder att hitta nya stiftelser och fonder? Välkommen med på en nätverksträff.
Vid din dator

Augusti 2023

Fredag
25.8
10:00

Sparringgrupp: företagssponsring

Förbundsarenan ordnar en sparringgrupp för Förbundsarenans medlemsförbund kring temat företagssponsring och att sälja in sin verksamhet.
vid din dator