Förbundsarenans evenemang

December 2019

Måndag
2.12
00:00

Webbkurs: Förtroendevalda i civilsamhället

Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet erbjuder förbundens styrelser och anställda en unik webbkurs om civilsamhället och dess betydelse.

Mars 2020

Måndag
16.3
13:00

Nätverksträff för kurs- och utbildningsplanerare

Utvärdering av kurser och utbildningar görs kontinuerligt, men hur gör andra? Vad kan vi lära oss av varandra om utvärdering för att sköta utvärderingen av kurser och utbildning smidigt och professionellt? Välkommen på en nätverksträff kring t
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Onsdag
25.3
09:30

Digitalisering och idéburet arbete

Digitalisering och idéburet arbete - hur positionerar vi oss i en digital värld?
Centrumbiblioteket Ode
Måndag
30.3
12:00

Tidskriftsträff: Redaktörens arbetsrutiner

Vårens träff för tidskriftsredaktörer har temat arbetsrutiner. Vilka goda rutiner kan vi lära oss av varandra och vad krävs av en redaktion i framtiden?
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18

April 2020

Torsdag
16.4
08:30

Informatörsfrukost: content marketing

Vad är content marketing? Hur kan vi kommunikatörer använda innehåll och berättelser för att öka synligheten och stärka varumärket? Informatörsnätverket hälsar på hos SLS och får höra hur SLS arbetar med content marketing.
Svenska litteratursällskapet
Onsdag
22.4
13:00

Förbundsarenans vårmöte

Medlemsorganisationerna samlas till vårmöte.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18

Maj 2020

Måndag
11.5
10:00

Bättre bilder! - workshop för tidskriftsredaktörer

En workshop där tidskriftsredaktörer har möjlighet att öka sina kunskaper i allt som har med bilder och bildhantering att göra.
Social- och kommunalhögskolan

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi