Mentorix

Förbundsarenan förenar de finlandssvenska förbunden. Vår uppgift är att stöda medlemsförbunden och att fungera som förbundens förbund. Genom mentorprogrammet Mentorix vill vi stöda förbundsanställda och förtroendevalda i ert viktiga arbete.

Mentorix ordnas vartannat år för anställda och vartannat år för förtroendevalda inom förbund och centralorganisationer.

Mentorskapsprogram för förbundens anställda 2022–2023

Är du ny på ditt jobb, eller vill du utvecklas i ditt arbete? Vill du få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden?

Ansök till Mentorix för förbundens anställda.

Att vara anställd inom ett förbund eller en centralorganisation i Svenskfinland är väldigt givande och roligt, men kan också vara utmanande. De anställda driver och utvecklar sina organisationer och har ofta väldigt breda arbetsbilder. Arbetet är ansvarsfullt och intensivt och genom ett mentorprogram vill vi ge anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Vad innebär ett mentorskap?

 • Mentorskapet är en förtrolig relation, där en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och har förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklas i sitt arbete och som människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av utveckling av det personliga ledarskapet.

Adept

 • Mentorskap är en metod för aktiva personer som vill utveckla sig. Adepten i programmet är en person som strävar efter personlig utveckling och till det är villig att ta stöd av en mera erfaren person.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål med arbetet, stöd i sin roll som fförbundsanställd och en möjlighet att utveckla sig själv.
 • För att kunna delta i programmet måste du binda dig till processen och redan i ansökningsskedet ha klart för dig varför du vill ha en mentor. Programmet kräver engagemang från din sida, men i gengäld får du stöd i ditt arbete och i din utvecklingsprocess.

Mentor

 • Som mentor har alla något att ge. Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv. Mentorn utvecklas genom att utvärdera sina egna erfarenheter i arbetslivet för att kunna stöda adepten.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.

Vem kan söka?

Anställda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna kan ansöka om att få en mentor via Mentorix. Att delta i mentorskapsprogrammet är gratis för anställda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer.

Personer som jobbar inom andra organisationer kan ansöka om en plats i programmet och tas med i mån av möjlighet, deltagaravgiften är 300 euro (i avgiften ingår matchningsprocessen och de gemensamma träffarna i programmet, träffar med mentorn på egen bekostnad).

Som mentor fungerar personer med erfarenhet av att vara anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer samt vid behov övriga personer med lämpliga erfarenheter och kunskaper. Mentorerna väljs utgående från adepternas behov och önskemål.

Du kan vara ny på din post och vilja ha stöd av någon med mer erfarenhet av likande arbetsuppgifter inom en organisation. Du kan också ha arbetat en längre tid på ditt nuvarande jobb och vilja ha stöd för att utvecklas i ditt arbete och i att fundera på din roll och ditt arbetssätt. För att vi ska kunna matcha dig med en mentor som passar just dig får du redan i ansökan beskriva kort vad du vill få ut av mentorskapet.

Vill du ha en mentor?

 Ansök om en mentor här senast den 5 juni.

Ställer du upp som mentor?

 Fyll i formuläret här

Eller ta kontakt med Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.
 

Läs mer

 Program och tidtabell

 Q&A om Mentorix

Vid ytterligare frågor ta kontakt med Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen, mari.pennanen@forbundsarenan.fi, 040-703 0279.
 

Tidigare mentorskapsprogram

 Mentorix 2020-2021 för förbundens anställda

 Mentorix 2019-2020 för förbundens förtroendevalda

 Mentorskapsprogram för förbundsanställda 2017-2018