Styrelsen 2022

Förbundsarenans styrelse består av representanter för medlemsorganisationerna. Styrelsen sammanträder regelbundet till möten och om du har ärende till styrelsen kan du kontakta verksamhetsledaren, ordförande eller någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
viveca.hagmark@folkhalsan.fi, 050-380 6716

Viceordförande

Malin Lindholm, Svensk Ungdom (fr.o.m. 16.8.2022, fram tills dess Harriet Sundholm)

Styrelsemedlemmar

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland

Mikaela Hermans, Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Harriet Sundholm, Svenska lantbrukssällskapens förbund/4H

Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet

Patricia Wessman, FDUV

Ersättare

Emilia Blomqvist, Finlands Svenska Scouter

Maarit Westerén, Förbundet Hem och Skola

Regina Strandberg, Folkhälsans förbund

Oskar Storbacka, Finlands Svenska skolungdomsförbund