Finländska idrottsrörelsens omorganisation ger FSI utmaningar

31.10.2016 kl. 10:42
Finlands Svenska Idrott FSI är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland. Verksamheten når årligen långt över 100 000 personer.

Under FSI:s fana samlas tio medlemsförbund: Finlands Svenska Skolidrottsförbund, Finlands Svenska Skidförbund, Finlands Svenska Gymnastikförbund, Svenska Finlands Idrottsförbund, Svenska Finlands Sportskytteförbund, Finlands Svenska Orienteringsförbund, Nylands-Åbolands Idrottsdistrikt, Österbottens Idrottsdistrikt, Ålands Idrottsdistrikt och Idrottens Föreningsallians (IFA).

Christel Björkstrand, FSI:s generalsekreterare, berättar att verksamheten når hela Svenskfinland. Personalen består av 16 fast anställda och räknar man ännu med tränare och andra som engageras i verksamheten kommer man upp till ett femtiotal personer.

- FSI:s verksamhet berör årligen långt över 100 000 personer genom exempelvis olika idrottsarrangemang i skolan och utbildningar. Genom satsningen ”Hoppa rep” har till exempel 9000 skolbarn fått lära sig hoppa rep, säger Christel.

Satsningen ”Hoppa rep” drivs av Finlands svenska skolidrottsförbund som är medlem i FSI. Skolorna kan beställa en utbildad instruktör som under en förlängd rast lär ut rephoppning till eleverna. Därefter förses skolan med ett antal hopprep så att barnen kan fortsätta med hoppandet.

FSI:s finansiering kommer från många olika källor. En viktig del är bidrag från fonder och stiftelser, men en stor del utgörs av statsbidragen samt bland annat Leader-finansiering för projekt som exempelvis ”Talangjakt Österbotten”. I just detta projekt är målet att få med fler ungdomar och vuxna i friidrotten på den österbottniska landsbygden samt att utveckla verksamheten.

- FSI är en sorts hybridorganisation. Vi sysslar både med idrotts- och motionsfrämjande verksamhet. Vår målsättning är att nästa år ha 140 000 personer med i våra verksamheter, säger Christel.

FSI ska enligt stadgarna utbilda inom och möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland. Till verksamheten hör kurser, fortbildning för personal, olika kampanjer där målet är att barn, unga och vuxna ska röra på sig och intressebevakning för dem som sysslar med idrott och motion.

- FSI:s styrka är att lyfta fram idrott och motion på svenska i Finland, att synliggöra utövarna samt se till att det finns pengar för detta. Det finns en svensk aspekt i alla beslut om idrott och motion, säger Christel.

Till utmaningarna hör enligt Christel att hela den finländska idrottsrörelsen är under omorganisation. Olympiska kommittén går vid årsskiftet ihop med den nya topporganisationen Finlands idrott (Valo). Men hur ska den svenska verksamheten skötas i den nya organisationen? Och vad händer med med den vanliga motionen om fokus läggs på idrotten? Kan man hitta en roll i den nya organisationen eller det bättre med en särlösning? Sådana frågor kommer att finnas på FSI:s agenda framöver.

- Vad händer exempelvis med finansieringen från staten. För oss är det viktigt att man kan idrotta på svenska också framöver. Dagens regeringspolitik ifrågasätter mycket av det svenska, säger Christel.

Ett av de mest kända evenemangen som arrangeras genom FSI är Stafettkarnevalen, där allt som allt ca 11 000 barn samlas om man inkluderar hejarklackarna. Det är medlemsförbundet Svenska Finlands Skolidrottsförbund som är arrangör för karnevalen, som första gången genomfördes år 1961 med 600 deltagare.

Arbetet på förbundet innebär en hel del samarbete med kommuner, skolor och föreningar. Det är hela tiden någonting på gång. Christel konstaterar att det är väldigt dynamiskt men att det också kan vara kaotiskt. Särskilt de som arbetar frivilligt ute på fältet förtjänar stor respekt.

Läs mer

Läs mer om Finlands Svenska Idrott.

Årtal

1945 grundades CIF (Centralidrottsförbundet) som numera är Finlands Svenska Idrott

1961 arrangerades Stafettkarnevalen första gången

Siffror

105 000 medlemmar finns det inom Finlands Svenska Idrott

9000 barn hoppade rep i fjol inom Finlands Svenska Idrotts satsning ”Hoppa rep”

11 000 deltagare på Stafettkarnevalen

88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
22.11.2023 kl. 14:07
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
78763_t.jpg

Konkret kring arbetshälsa på Förbundens friluftsdag

ARTIKEL. Glada miner, svettiga människor, solsken, högljudda skratt och människor som somnade. Förbundens friluftsdag i början av september på Solvalla erbjöd förbundens anställda en paus i det vardagliga arbetet och en möjlighet att fokusera på arbetsvälmående.Läs mera »
03.09.2021 kl. 14:43
71328_t.jpg

Invånarnära utveckling aktuellt inom Finlands Byar

NYHET. Suomen Kylät - Finlands Byars mål är att fungera som ett nätverk för lokala utvecklare, både på landsbygden och i stadsdelar. På höstmötet valdes Gunilla Wasström från Pomoväst och Mathias Högbacka från Aktion Österbotten in i styrelsen. Läs mera »
03.12.2019 kl. 12:23
66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet. Läs mera »
01.11.2018 kl. 15:24
63301_t.jpg

Förändringens vindar blåser friskt

PÅ BORDET. Finlands Svenska Idrott har flyttat till nyrenoverade utrymmen och samtidigt flyttat ihop med över 50 andra idrottsorganisationer. Jeanette Harf skriver om oro inför förändringar.Läs mera »
04.04.2018 kl. 14:34