Ordkonstskola och eftisledare

01.11.2016 kl. 07:44
Bland de projekt som Sydkustens landskapsförbund drivit genom åren har ordkonsten, som idag finns samlad i Ordkonstskolan, hört till de mest uppskattade. Minst lika viktigt är arbetet för god kvalitet inom svensk småbarnsfostran och utbildning. Sydkusten har också ett helhetsansvar och rollen av expertorganisation för eftisverksamheten i Svenskfinland.

Ordkonstskolan ordnar ordverkstäder runtom i landet där barn i lika åldrar får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. Till ordkonsten hör också sommarläger och olika satsningar i form av festivaler, utställningar och temadagar som tangerar berättande och ordkonst.

- Vi hoppas att man i framtiden kan klippa av ordkonstskolan så att den kan fortsätta som en självständig verksamhet, berättar direktör Agneta Eriksson på Sydkustens landskapsförbund.

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. En stor del av den ordinarie verksamheten hos Sydkustens landskapsförbund sker på utbildningsområdet. Där arbetar man bland annat med svårigheten att rekrytera svenskspråkiga lärare till huvudstadsregionen. Ett sätt att underlätta mötet mellan lärare och skolor är Sydkustens årliga ”Nylandsturné”. Under denna får lärarstuderande från Vasa bekanta sig med skolorna och möjliga arbetsgivare i södra Finland.

Sydkustens landskapsförbund är organiserat som en förening där kommunerna är medlemmar. Medlemsavgiften bestäms av antalet svenskspråkiga i kommunen.

- Vårt syfte är att stöda kultur och utbildning på svenska i våra medlemskommuner. Vi är alltså en plattform för kommunerna och tar oss an olika projekt eller gör utredningar. När kommunerna tycker att något borde göras kan de vända sig till oss, berättar Agneta.

När det gäller utmaningarna ser Agneta det allmänna samhällsklimatet som oberäkneligt. Och hon märker hur en allt större ovilja att se behovet av det svenska i samhället breder ut sig.

- Vi lever nog i en liten rädsla att man i kommunerna plötsligt ska tycka att man kan spara bort vår verksamhet. Men vi är nyttiga. Vi upprätthåller sådant som ingen annan skulle göra. Bland annat nätverket för eftisar tillsammans med utbildningsstyrelsen, och så ordnar vi fortbildning för eftisledare.

Sydkustens styrelse utses politiskt, utgående från resultaten i kommunalvalet. Huvuddelen av Sydkustens personal finns i kansliet i Helsingfors. Här arbetar 9 personer och därutöver finns ett tiotal timanställda ordkonstledare. Dessutom finns ett kansli i Pargas med två anställda.

- Det här är en lagom stor organisation. Vi brukar ha en utbildnings- och planeringsdag en gång om året då alla kan träffas och kombinera planering med social samvaro, konstaterar Agneta.

Läs mer

Läs mer om Sydkustens landskapsförbund

Årtal

1998 grundades Sydkustens landskapsförbund då Nylands svenska landskapsförbund och Åbolands kulturråd gick samman

2001 började Sydkusten ordna ordkonst- och fantasiläger

Siffror

16 kommuner är medlemmar i Sydkustens landskapsförbund

77983_t.jpg

Det gäller vår framtid

PÅ BORDET. Sydkustens landskapsförbund arbetar för att främja utbildning och kultur på svenska. Konkret handlar det om att påverka, utbilda, samarbeta och lyfta upp frågor till diskussion, skriver direktör Christel Björkstrand.Läs mera »
01.06.2021 kl. 14:45
75408_t.jpg

Det händer på svenska

NYHET. Förbundsarenan har deltagit i ett projekt för att ge föreningslivet synlighet. Nu har föreningsmagasinet Det händer på svenska kommit ut. Magasinet handlar om föreningsliv i Helsingfors och Vanda.Läs mera »
02.11.2020 kl. 15:04
63035_t.jpg

Hur leder man ett förbund?

PÅ TAPETEN. Tre erfarna ledare delade under Ordföranderundan med sig av erfarenheter gällande ledarskap: Agneta Eriksson, Jan-Erik Stenman och Anna Bertills. Vi lyfter fram de bästa bitarna.Läs mera »
20.03.2018 kl. 10:45