Samfundet Folkhälsan är kittet

07.11.2016 kl. 07:54
När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.

- Här på samfundet arbetar ca 20 människor med allt det övergripande. Det handlar om saker som förmögenhetsförvaltning, IT, fastighetsfrågor, verksamhetsutveckling och personalärenden. Vi har bland annat ekonomipersonal, kanslister och jurister bland personalen, berättar verkställande direktör Stefan Mutanen.

Ser man på Folkhälsan som helhet menar Stefan att serviceproduktionen är en utmanande del. Tjänsterna produceras genom tre olika bolag och verksamheten konkurrensutsätts med några års mellanrum. Det innebär att kontinuitet ofta är svårt att uppnå. I synnerhet SOTE-reformen ställer till med osäkerhet.

- Den är som en tvål i badkaret. Så fort man har grepp om den, så far den iväg igen, konstaterar Stefan.

Utöver bolagen för serviceproduktion utgör också Folkhälsans förbund en viktig del av helheten. Förbundet är paraplyet för medborgarorganisationen, det vill säga de lokala föreningarna. Genom Landskapsföreningarna har Folkhälsan därtill verksamhet också på regional nivå. Folkhälsan är alltså en omfattande organisation.

- Totalt inom hela Folkhälsan har vi ca 1500 anställda. Vi ägnar oss också åt forskning och har just nu en topp med 230 aktiva forskare, säger Stefan.

Siffran inkluderar associerade forskare och forskningen sker i tre olika program; genetisk forskning, folkhälsoforskning och forskning i preventiv medicin. Forskningsverksamheten sker inom Folkhälsans forskningscentrum.

Samfundet Folkhälsan har en central roll i att koordinera och utveckla den mångsidiga verksamheten. Utöver personalen består samfundets högsta beslutande organ av 60 arbetande ledamöter samt ett antal korresponderande ledamöter och hedersledamöter. Även landskapsföreningarna skickar representanter till Samfundets möten. Samfundets styrelse består av 15 medlemmar.

Folkhälsans hela omsättning är ca 60 miljoner euro på årsnivå.

- Vi är lite allmängods i Svenskfinland. Man tycker till om maten, vädret, Folkhälsan och järnvägen, säger Stefan.

Läs mer

Läs mer om Samfundet Folkhälsan, Folkhälsans uppgift och aktuellt.

Siffror

19000 medlemmar i folkhälsans lokalföreningar.

230 forskare är idag knutna till Samfundet Folkhälsan.

Årtal

1921 grundades Folkhälsan av Ossian Schauman

1996 inledde Folkhälsans forskningscentrum samarbete med Helsingfors universitet

80634_t.jpg

En pigg 100-åring, ständigt i rörelse

BLOGG. Tålamod, ödmjukhet och djupandning. Det har krävts av Karin Lassenius som till stor del på distans började på ett nytt jobb på Samfundet Folkhälsan. Nu är det implementering av den nya strategin som driver arbetet framåt.Läs mera »
01.02.2022 kl. 10:01