Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

23.11.2016 kl. 12:50
För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.

De finlandssvenska gymnastikföreningarna inom FSG jobbade tillsammans inför evenemanget och kunde visa upp två så kallade "kvartar" under gymnaestradan. Varje kvart består av ca 4-5 program som sammanfogas till en tematisk helhet.

- Det var första gången vi hade en gymnaestrada i Finland. De arrangeras vart fjärde år sedan 1953 och nu var det Finlands tur. Vi satsade mycket tid på gymnaestradan då den ordnades i Finland, berättar verksamhetsledare Barbara Åkerberg.

En stor del av tiden inför gymnaestradan gick åt till träning. De två kvartarna, "Norra kvarten" och "Södra kvarten" bestod av medlemmar ur flera olika föreningar. Förbundet utsåg koreografer för att få träningarna och de olika koreografierna att fungera som en helhet. Sammanlagt fick varje kvart uppträda tre gånger med sitt program.

Till förbundets ordinarie verksamhet hör utbildningar och läger samt evenemang för både tävlings- och uppvisningsgymnastik. Till utbildningarna hör bland annat grundutbildningar för barn- och vuxenledare samt domarutbildning och ett antal idédagar. I allmänhet arrangeras tre tävlingar om året, två för redskapsgymnastik och en för truppgymnastik.

Intresset för gymnastik är stabilt och Barbara berättar att medlemsantalet i förbundets föreningar har ökat på senare tid. Sammanlagt finns det 43 medlemsföreningar från hela Svenskfinland.

Gymnastikens organisationshistoria går tillbaks till 1896 då Finska Kvinnors Gymnastikförbund - Suomen Naisten Voimisteluliitto grundades. År 1921 gick den svenskspråkiga sektionen sin egen väg mot vad som 1937 blev Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund. Förbundet fick sin nuvarande form år 1981, då landets manliga gymnaster upplöste sitt eget förbund och slog ihop sig med de kvinnliga gymnasterna i det som blev Finlands Svenska Gymnastikförbund. Som kuriosa kan nämnas att förbundet till år 2014 hade könskvotering i stadgarna på grund av svårigheten att få med män i styrelsen.

Läs mer

Läs mer om FSG på www.fsg.fi.

Årtal

1875 blev Helsingfors Gymnastikklubb den första gymnastikklubben i landet

1896 grundandes Finska Kvinnors Gymnastikförbund - Suomen Naisten Voimisteluliitto

1921 Blev det svenskspråkiga förbundet självständigt och antog namnet Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor

1937 byttes namnet till Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund

1942 började förbundstidningen Liv & Spänst ges ut

1981 slogs det manliga gymnastikförbundet ihop med det kvinnliga och blev Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG

2005 gjorde FSG ett samarbetsavtal med det nyligen av andra förbund hopslagna tvåspråkiga nationella förbundet Suomen Voimisteluliitto Svoli - Finlands Gymnastikförbund Svoli

2015 arrangerades gymnaestradan första gången i Finland

Siffror

14893 medlemmar hade Finlands Svenska Gymnastikförbund vid senaste årsskiftet

961 lägerdygn under år 2015 hade man inom Finlands Svenska Gymnastikförening

43 medlemsföreningar har Finlands Svenska Gymnastikförbund

81034_t.jpg

Rörelse en viktig del av en trygg vardag

BLOGG. Våren knackar försiktigt på dörren och inom idrottsrörelsen blickar man framåt, skriver Elin Blomqvist och uppmanar alla att hjälpa både barn och vuxna att hitta tillbaka till sin hobby.Läs mera »
01.03.2022 kl. 12:42
62370_t.jpg

Hur tackar förbunden sina aktiva?

I SOFFAN: Alla mår bra av att få ett tack. I förbundsvärlden finns det både förtroendevalda, aktiva, anställda och samarbetsparter som behöver få ett tack. Vi har frågat några ordförande hur de inom sitt förbund brukar tacka.Läs mera »
13.02.2018 kl. 09:48