Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

06.02.2017 kl. 07:47
Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.

Hembygdsförbundets verksamhetsledare Tom Sandström berättar att förbundet fungerar både som centralorganisation och intresseorganisation för de finlandssvenska hembygdsföreningarna.

- Finlands Svenska Hembygdsförbund grundades år 1983 på initiativ av Svenska kulturfonden, som också är vår fadder. Tanken var att skapa en centralorganisation för de finlandssvenska hembygdsföreningarna, säger Tom.

- Digitalisering är ett bra exempel på en intressefråga som rör alla föreningar. Vi ordnar också seminarier med mer övergripande teman som kultur, kulturmiljö, byggnadsvård, arkiv, föreningsteknik och annat för våra egna föreningar, säger Tom.

Digihem-projektet har redan ett par år på nacken och har ordnat flera träffar runtom i landet om digitalisering, katalogisering och andra frågor. På webbplatsen www.digihem.fi har man samlat olika resurser som hembygdsföreningarna kan använda sig av, exempelvis anvisningar för hur man tar hand om sina fotografier.

En viktig del av verksamheten är att väcka den stora allmänhetens intresse för hembygdsfrågor. Sedan år 1986 ger förbundet ut tidningen Hembygden.

- Tidningen är vårt flaggskepp. Den är vårt visitkort utåt och den är jag mest stolt över, konstaterar Tom.

Hembygden utkommer med fem nummer per år och fungerar som ett språkrör för det finlandssvenska hembygdsarbetet. Bland prenumeranterna finns medlemsföreningarnas medlemmar, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut med flera organisationer.

Tom fungerar också som chefredaktör för Hembygden och är därmed den som planerar innehållet, kontaktar skribenter, sammanställer, redigerar och ansvarar för helheten.

- Själv är bästa dräng, säger Tom, som gör i stort sett allt gällande tidningen och trivs med arbetet.

I år ordnas Hembygdsparlamentet i Karis och Museidagarna, som brukar samla 150-200 personer, ordnas på Åland.

Läs mer

Läs mer om Hembygdsförbundet och projekt Digihem.

Årtal

1983 grundades Finlands Svenska Hembygdsförbund

1986 utkom tidningen Hembygden första gången

2015 arrangerades de senaste Finlandssvenska museidagarna i Närpes

Siffror

11 000 nummer är upplagan för Hembygden

12 euro per år kostar en prenumeration på tidningen Hembygden för icke-medlemmar

ca 100 lokala hembygdsföreningar är medlemmar i Finlands Svenska Hembygdsförbund

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31