Bygger ömsesidigt förtroende

03.02.2017 kl. 10:59
För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.

Mutual Trust ska bygga upp ömsesidigt förtroende och förbättra samarbetet mellan funktionshindrade och räddningsmyndigheter. Projektet är tvåspråkigt och har fått treårig finansiering av Veikkaus. Därtill har president Sauli Niinistö blivit projektets beskyddare.

- Mutual Trust handlar om att funktionshindrade ska kunna känna sig tryggare till sjöss och ute i naturen. Vi samarbetar med allt och alla, konstaterar verksamhetsledare Ulf Gustafsson.

Under projektets gång ska man både kartlägga räddningsmyndigheternas färdigheter att rädda funktionshindrade och få de funktionshindrade att förbereda sig för olika nödlägen. Tanken är att öppet och fördomsfritt hitta olika praktiska och tekniska lösningar som fungerar, samt genom undervisningsmaterial och övningar omsätta detta i praktiken.

Handikappförbundet har 10 medlemsorganisationer och Handikappförbundet har tre anställda på heltid och en på halvtid.

- Handikappförbundet finns till för att vi funktionshindrade vill påverka och fatta beslut i frågor som rör oss själva. Det är vår akilleshäl, att vem som helst kan representera oss, men vi vill själva vara med och besluta i frågor som rör oss. Vi har bland annat en regel att 60 procent av styrelsemedlemmarna själva ska ha något funktionshinder, förklarar Ulf.

Handikappförbundet ger också ut tidningen SOS Aktuellt, som behandlar frågor om socialpolitik, funktionshinder, hälsovård och närliggande ämnen.

- Vi vill gärna att tidningen får bra spridning och jobbar för att den ska bli en ännu mer överskridande tidning, berättar Ulf.

Av medlemsföreningarna är huvuddelen olika regionala handikappföreningar, men också föreningar med mer övergripande mål. Föreningen Tröskeln rf jobbar till exempel med jämlikhet och mänskliga rättigheter för handikappade, medan föreningen Skipper rf utgörs av funktionshindrade som arrangerar båt- och fisketurer samt utflykter och andra tillställningar med marin anknytning i skärgården på egna villkor.

Läs mer

Läs mer om Handikappförbundet och Mutual trust.

Siffror

800 svenskspråkiga/svenskt teckenspråkiga personmedlemmar har Finlandssvenska Handikappförbunds medlemföreningar tillsammans.

2000 medlemmar totalt har Finlandssvenska Handikappförbunds medlemföreningar tillsammans.

10 medlemsorganisationer har Finlandssvenska Handikappförbund.

4 – 5 nummer per år ges ut av SOS Aktuellt.

Årtal

1974 grundades Samarbetsrådet i Svenskfinland (SHS) som ett samarbete mellan Folkhälsan och de finlandssvenska handikapporganisationerna.

1998 grundades Finlands Svenska Handikappförbund av tre förbund ur samarbetsrådet.

2003 var utlyst till EU:s handikappår med mottot ”Livet en uppgift för alla”.

2005 startades tidningen SOS Aktuellt upp i projektform.

82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
72905_t.jpg

Namnbyte – död och pina eller realism och framtidstro?

PÅ BORDET. Handikappförbundet har bytt namn och är nu FMA - Funktionsrätt med ansvar. Verksamhetsledare Ulf Gustafsson reflekterar kring processen bakom namnbytet.Läs mera »
27.03.2020 kl. 08:31
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30