Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

07.02.2017 kl. 08:30
Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.

- Röda korsets mission är att hjälpa människor i nöd, berättar Ricky Berglund, som är verksamhetsledare för distriktet.

Röda Korsets minsta enhet är lokalavdelningen. I Österbottens svenska distrikt finns 38 avdelningar. Avdelningarna har alla en egen styrelse och distriktets styrelse består i sin tur av representanter från avdelningarna. Distriktets främsta uppgift att stödja avdelningarna och vara deras kontakt på fältet.

- Utmaningen är att upprätthålla livskraftiga avdelningar i hela landskapet. Ofta är det så att äldre medlemmar är vanare vid att binda sig under en längre tid, medan yngre och medelålders medlemmar främst är med i punktinsatser. Men år 2015 steg medlemsantalet – det är första gången på länge, säger Ricky.

Österbottens svenska distriktskansli har normalt sett sju anställda, men i och med den senaste tidens flyktingmottagning har antalet som mest uppgått till över 60 personer mottagningscentralerna medräknade.

Ricky berättar att verksamheten i distriktet kan indelas i fem breda områden. Verksamheten på samhällsområdet går främst ut på att stödja socialt, till exempel genom vänverksamhet och att hjälpa ensamma och gamla. Därtill kommer den hälsovårdsinriktade verksamheten, där bland annat första hjälpen-utbildningar ingår. Röda korset arbetar även med mångkulturell verksamhet av olika slag. Det fjärde området är beredskapsverksamheten och koordinationen av frivilliga räddningstjänsten, och det femte är ungdomsverksamheten.

- Det finns både en lag och en förordning om Röda Korset. Vi är bland annat ålagda att hjälpa olika myndigheter. I fjol hade vi väldigt få efterspaningar, året innan var det ett tiotal. Ofta handlar det om äldre dementa som går vilse. Det är alltid på polisens begäran som vi deltar, förklarar Ricky.

Man ser också ofta Röda Korset på olika platser i samband med insamlingar.

- En av våra styrkor är just insamlingar. Alla våra avdelningar var med under senaste hungerdagsinsamlingen. Vi ledde länge i resultat per invånare, men nu är vi god tvåa efter Åbolands distrikt. Avdelningarna är också mycket bra på att ställa upp vid olika katastrofinsamlingar och det är avdelnignarna som gör det stora jobbet då Röda Korsets verksamhet bygger på frivilliga, berättar Ricky.

Läs mer

Läs mer om Österbottens svenska distrikt

Siffror

70 procent av Österbottens svenska distrikts medlemmar är kvinnor

4100 medlemmar i Österbottens svenska distrikt

9 första hjälpen-grupper i disktriktet

450 medlemmar i största avdelningen (Vasa) och 33 medlemmar i den minsta (Björköby)

Årtal

1934 grundades FRK Österbotten svenska distrikt.

1945 – 1955 grundades huvuddelen av lokalavdelningarna.

1989 öppnades den första flyktingförläggningen i Vasa.

2009 öppnades nuvarande flyktingförläggning i Kristinestad.

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31