Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

17.02.2017 kl. 07:58
Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.

- Åbolands hantverks uppgift är att främja hantverk som kultur, kunnande och näring, vilket föreningen gör på många olika sätt för olika målgrupper, berättar verksamhetsledare Eliisa Riikonen.

Åbolands hantverk är en medlemsorganisation i Taito Group, som är en riksomfattande expert- och rådgivningsorganisation inom hantverkskulturen.

Vävning ligger nära föreningens hjärta. I hantverkcentret i Pargas och i Kimito har föreningen en vävstuga dit vem som helt kan komma och väva i färdigt uppsatta ränningar. Det finns ett flertal vävstolar, som verksamhetsledare Eliisa Riikonen är stolt över. I Pargas ordnas en skild vävkurs som pågår en hel termin. På kursen lär deltagaren sig alla olika arbetsskeden som finns inom vävning. Övriga kurser för vuxna är kortkurser på 3 – 6 timmar.

- I utveckling av kursprogram får vi stöd av Taito organisationen. På årsnivå ordnas ca 250 kurstimmar hos Åbolands hantverk, berättar Eliisa.

Hantverksskolan för barn är en viktig del av verksamheten. Åbolands hantverk erbjuder grundläggande konstundervisning inom slöjd i enlighet med den allmänna läroplanen. Skolan har utrymmen vid hantverkscentren i Pargas och Kimito. I en liten skola kan undervisningen inte ordnas enligt årskurser utan gruppernas sammansättning varierar från år till år. I juni och augusti arrangeras sommarkurser för barn i både Pargas och Kimito.

Olika kulturevenemang och projekt är en viktig del i verksamheten. Bland projekten kan nämnas Konstrundan där konstnärer runtom i Svenskfinland öppnar sina ateljéer för besök och Knit 'n' Tag där olika skolor, företag och andra organisationer samt privata personer med hjälp av restgarn och annat övergivet material skapar miljökonstverk i form av "stickgraffiti". Föreningen gör aktivt samarbete med olika föreningar och kulturaktörer.

- På en liten ort måste man synas och bidra med innehåll till ortens kulturliv, till exempel i samband med evenemang. Detta ger inga intäkter, men utgör viktigt arbete som lyfter fram hantverkskultur- och kunnande, samt främjar hantverksnäringen och är ovärderligt i lokalsamhället. Också att verka på en liten ort kan vara utmanande, eftersom kund- och medlemsunderlaget är litet, säger Eliisa.

Föreningen koncentrerar sitt arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona, på olika evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamhet. Föreningen arrangerar marknader, sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen.

- Oy Gullkrona Ab har en fast butik i Pargas, en sommarbutik i Sattmark och en webbshop. Pop Up-butiksfenomenen har också blivit en del av Gullkronas verksamhet. Hantverksprodukter måste då och då föras till nya ställen och till nya kunder, säger Eliisa.

Läs mer

Läs mer om Åbolands hantverk och Gullkrona.

Årtal

1937 grundades Åbolands hantverk.

1962 startade hantverksbutiken Gullkrona, som drivs av Åbolands hantverk.

Siffror

164 medlemmar har Åbolands hantverk.

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31