Reformen av yrkesutbildningen

06.06.2017 kl. 14:40
PÅ BORDET: Vad är aktuellt hos Finlands Svenska Skolungdomsförbund? Ordförande Bicca Olin skriver i kolumnen På bordet om reformen av yrkesutbildningen och om en av grundpelarna för att få föreningsverksamhet att snurra: fruktbart samarbete.

Text: Bicca Olin

Bara ett par dagar efter att mitt mandat som Finlands Svenska Skolungdomsförbunds ordförande hade börjat fick jag det första mailet med en inbjudan till riksdagens kulturutskott för att ge ett utlåtande om reformen av yrkesutbildningen.Sedan dess har vi också blivit ombedda att uttala oss om samma reform inför arbetslivs- och jämlikhetsutskottet, och den här reformen är faktiskt högaktuell inom utbildningspolitiken just nu. FSS är det enda förbundet i Finland som representerar så väg högstadieelever som gymnasie- yrkes- och folkhögskolestuderande, och att representera yrkesstuderande är något som vi både borde och ska satsa på lite extra det här kommande verksamhetsåret.

Nå, vad är det här för en reform då? För att sammanfatta lite kort så finns det egentligen några större grejer som förändras: det är finansieringen av yrkesutbildningen, fusionen av ungdoms- och vuxenutbildningen, grava nedskärningar i närundervisningen, en utökad personlig studieplanering och införandet av utbildningsavtal. Det som engagerar FSS mest är kanske närundevisningen och utbildningsavtalen, samt den personliga studieplaneringen.

Det här med närundervisningen är ganska långt en sparåtgärd, som kommer att vara väldigt positiv för en del studerande som gärna planerar sin studietid själv och är vana att jobba utan handledning. Däremot kommer de studerande som ligger i riskzonen för marginalisering eller annars bara har det tungt i livet eller med studierna, att löpa en markant risk för att så att säga falla igenom systemet, eller med andra ord vara tvungna att sluta eller förlänga sina studier avsevärt. För oss är det naturligtvis viktigt att det inte händer, och därför har vi också jobbat med de här frågorna.

Vi har ett väldigt litet kansligäng, så oftast hjälps vi alla åt med olika projekt, och det gäller även intressebevakningsfrågor. Angående just det här lagpaketet har hela gänget varit delaktigt. Det har gällt att illustrera, åskådliggöra ställningstaganden för våra medlemmar, korrekturläsa utlåtanden, gå på info-tillfällen och seminarier, demonstrera, besöka riksdagen och kontakta samarbetsparter. Just det där med att samarbeta ser vi som extra viktigt, då vi som ett finlandssvenskt förbund är förhållandevis litet, men har ett stort kontaktnät. Att utnyttja forskning som de obundna finska förbunden gjort på området har visat sig vara till stor nytta och deras experter har också kommit med värdefull information. I gengäld har vi puffat ut deras information på svenska åt våra medlemmar. Den sortens fruktbara samarbete ser jag som en av grundpelarna för att få föreningsverksamhet att snurra.

Bicca Olin är ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Hon är en föreningsmänniska, med ett brinnande intresse för utbildningspolitik, jämlikhetsfrågor och minderårigas rättigheter. Hennes intresse för samhället tog fart vid presidentvalet 2006, när hon var sju och defintivt ville rösta.

 

81040_t.jpg

Från kriminologi till FiSSc - hur jag hamnade i förbundsvärlden

BLOGG. Att börja jobba i ett förbund kan vara omtumlande. Emma Sundstén har under sin första månad insett att det finns långt fler grupper, dokument och arbetsområden inom organisationen än hon kunde ana. Hon har ändå hittat den röda tråden i arbetet i ramar satta på nationell nivå och trivs bra.Läs mera »
01.03.2022 kl. 14:36
75203_t.jpg

Så här kan också ditt förbund jobba hållbart

NYHET. Nyfiken på vad Organisationskonferensen handlade om? Passa på att ta del av tips från förbundskollegor, tankeväckande artiklar och workshopsdiskussioner.Läs mera »
14.10.2020 kl. 10:06
70974_t.jpg

”Nätverken är Studieförbundets starkaste redskap”

PROFILEN. Svenska studieförbundets avgående vice ordförande Frans Cederlöf har varit med i styrelsen nästan en femtedel av sitt liv. Han har lärt sig samarbete, intressebevakning och vikten av gemensamma lösningar. Läs mera »
01.11.2019 kl. 11:07