6 tips för att dra in pengar till verksamheten

31.01.2023 kl. 15:36
ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling.

Text: Robert Nilsson

Förbund och föreningar har sällan för mycket pengar och det finns också många former av verksamhet som inte kräver särskilt mycket pengar. Ibland behövs det dock reda pengar. Att försöka tänka i nya banor och testa något nytt kan också inspirera fler till att vara delaktiga.

Här har vi samlat några konkreta tips på olika sätt att få in pengar till en verksamhet. Tipsen har som gemensam nämnare att de inte kräver ett insamlingslov. De tips som tas upp här fungerar kanske i första hand för mindre föreningar. Förbund kan gärna tipsa vidare till sina lokalföreningar.

1. Involvera fler

Ni är inte ensamma! Du är inte ensam i din förening och din förening är inte den enda som vill göra något för att samla in medel. Ekonomin är utmanande för många föreningar. Genom att ett förbund lyfter upp detta till diskussion, till medlemmar eller prenumeranter av nyhetsbrev, så öppnas en kanal för idéer och tips. I bästa fall kan detta till och med leda till olika lösningsmodeller på olika utmaningar.

Att styrelsen i föreningen lyfter frågan är också ett sätt att involvera flera av medlemmarna eller andra som stöder syftet. Våga fråga medlemmar om idéer, våga fråga andra förbund eller föreningar.

2. Samarbete

Samarbete lyfts fram på många olika plan och av flera olika aktörer som en möjlighet och en nödvändighet. Det är viktigt att samarbeta mer och tydligare än tidigare. Genom att involvera fler så ökas också möjligheterna till samarbeten. I en kontext av finansieringskällor är det också värt att fundera på hur samarbeten då kan se ut.

På vilket sätt kan organisationer i tredje sektorn samarbeta mer kring finansieringskällor?

  • Lära av varandra genom att konkret samarbeta kring till exempel vilka stiftelser och fonder det finns att söka understöd av. Långt ifrån alla stiftelser och fonder är kända för alla.
  • Lära av varandra genom att konkret samarbeta kring att skriva ansökningar och rapporter av understöd.
  • Att be om hjälp av andra. Att vi aktivt frågar efter och ber om hjälp av varandra.

Dessutom går det bra att kontakta projektledaren Robert Nilsson på Förbundsarenan i alla frågor om finansieringskällor.

3. Småskalig penninginsamling

En småskalig insamling får ordnas av registrerad allmännyttig finländsk förening. En småskalig insamling ordnas via en anmälan till polisen.

Vid en småskalig insamling får högst 10 000 euro samlas in och själva insamlingen får pågå i högst tre månader. Mer om småskaliga insamlingar finns i Lagen om penninginsamlingars fjärde kapitel.

Småskaliga insamlingar kan vara ett bra sätt för organisationer att relativt snabbt samla in en summa pengar att användas till exempel till en mindre renovering av en klubblokal eller för att kunna köpa nya möbler till en lokal. Småskaliga insamlingar fungerar enklare då givarna är insatta i verksamheten och dess behov. Ju konkretare insamlingen är, desto bättre möjlighet att få in pengar.

4. Basarer, loppisar och auktioner

Att ordna loppis eller en basar i syfte att få in pengar till verksamheten kan vara ett bra sätt att få in extra inkomster.

Att ordna evenemang för att samla in pengar kan kännas gammaldags, men det finns också många fördelar med detta. Konkret verksamhet ger många möjlighet att också vara med och göra något tillsammans, vilket kan väcka intresse för föreningen och verksamheten även bredare.

Förutom att den här typen evenemang kan ge extra inkomster till en organisation så är det också ett konkret sätt för intresserade att aktivt delta i verksamheten. Då man ordnar loppis eller en basar kan personer bidra på olika sätt: med tid, saker eller att sprida information om evenemanget.

Basarer och loppisar får ordnas och kräver inget penningsinsamlingstillstånd. Hållbarhet, återvinning och second-hand fortsätter vara aktuella tema vilket betyder att den här typen av evenemang ofta lockar många. Även här kunde många tjäna på att gå samman med andra då detta ska planeras och genomföras.

Välgörenhetsauktioner kan kräva aningen mer arbetsinsats än en basar eller loppis men kan samtidigt också ge betydligt mer pengar.

En välgörenhetsauktion kräver heller inget insamlingstillstånd och kan ordnas antingen fysiskt eller via nätet. En bra sak att fundera kring här är de egna nätverken. Finns det en kontakt till någon som har tillgång till exempelvis en speltröja signerad av någon idrottare? En bok signerad av en författare eller en skiva signerad av artist? Eller något förbundsspecifikt som anses värdefullt av medlemmarna?

5. Sponsring

Sponsring av företag kan vara ett bra sätt för en organisation att hålla ned kostnaderna då de anordnar evenemang. Sponsring kräver dock planering och arbete.

Även här är det viktigt att poängtera samarbete. Det finns många organisationer som har haft erfarenheter av sponsring och som skulle kunna ge mycket värdefulla tips, så det lönar sig att fråga runt. Du kan också kontakta projektledaren för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden för att få idéer och stöd i processen att hitta sponsorer. Flera workshops kring detta tema har redan ordnats och kan ordnas igen.

Dessutom kommer Förbundsarenan att ordna en sparringgrupp med tema sponsring efter sommaren.

Läs också denna artikel om företagssponsring som möjlighet för finlandssvenska förbund.

6. Donationer och testamenten

Testamentdonationer kräver inget insamlingstillstånd och organisationer som mottar den här typen av donationer behöver heller inte betala arvsskatt.

Testamentdonationer är inte ett sätt att snabbt få in pengar till en organisation. Men om en organisation inte utåt informerar om att de tar emot testamentdonationer så kommer heller ingen att veta att det går att donera till dem. Under våren kommer Förbundsarenan att ordna en nätverksträff om testamentdonationer.

 

Förutom dessa tips så kan förbunden spela en stor roll med att hjälpa sina medlemsföreningar i att få mer synlighet. Många av tipsen handlar också om att ge människor i områden där föreningar verkar anledningar till att engagera sig.

Många gånger når förbund även bredare än föreningarna själva i sin kommunikation. Detta kan i sin tur användas för att uppmana människor att engagera sig redan i planeringsskedet av till exempel en basar. Det finns mycket att vinna på i att öppna upp för samarbeten. Att informera om vilka behov som finns och hur människor kan bidra kan öka engagemang och vilja att hjälpa.

Läs också

 Föreningsresursens tips om medelanskaffning 

 Klirr i kassan, SILMU-byars tips 

 Projektskolan finansiering, Pomoväst 

89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
82368_t.jpg

Mät och utveckla digitalt kunnande inom förbunden

ARTIKEL. Hur mäter man digitalt kunnande och utvecklar digitala kunskaper inom förbunden? Ni kan börja genom att använda något av de verktyg som här presenteras.Läs mera »
30.05.2022 kl. 15:12
82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
80556_t.jpg

Tillgängliga webbsidor fungerar bättre för alla

ARTIKEL. Är ditt förbunds webbsidor tillgängliga? Brukar ni skriva alt-texter till bilder ni delar på sociala medier? Varför ska innehållet på webben vara tillgängligt? Ta del av tips på hur ditt förbund kan förbättra sin webbtillgänglighet.Läs mera »
24.01.2022 kl. 14:29
79655_t.jpg

Digital delaktighet

ARTIKEL. Har du en person i din närkrets som inte ännu är delaktig i det digitala? Eller kanske du känner någon som skulle ha nytta av att lära sig mer om det digitala? Ta del av tips kring hur du och ditt förbund kan stöda digital delaktighet i samhället.Läs mera »
08.11.2021 kl. 16:41
79468_t.jpg

Hur ordnar man hybrid- och distansmöten?

ARTIKEL. Den här artikeln påbörjar en artikelserie som behandlar olika digitala problem och lösningar. Artikelserien är en del av projektet för att stöda digital utveckling inom förbunden. I den här artikeln kan du läsa om hur du konkret ordnar hybrid- och distansmöten. Läs mera »
25.10.2021 kl. 15:57
78407_t.jpg

Fem förslag för förbundens finansiering

ARTIKEL. I juni samlades ett gäng verksamhetsledare för att diskutera förbundens finansiering. Diskussionen utmynnade i fem punkter och förslag på hur vi tillsammans kunde stärkas gällande finansieringen.Läs mera »
09.08.2021 kl. 09:19
77553_t.jpg

Varför behövs god förvaltning i föreningar?

PÅ BORDET. En positiv aspekt av pandemin är att vi har varit tvungna att ta ett digisprång och utvärdera vår verksamhet ur en ny synvinkel. Det gäller våra styrelser, fullmäktige och alla som jobbar med förvaltningsfrågor. Nu är det dags att tala om god förvaltning, skriver Kari Huhtala på Finlands Svenska Andelsförbund.Läs mera »
06.05.2021 kl. 07:48