Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

27.03.2023 kl. 13:23
NYHET. Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Förbundsarenan har sedan år 2020 drivit verksamheten inom tidskrift.fi och erbjuder tidskrifterna möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning. Med gemensamma satsning på synlighet för tidskrifterna har vi också lyft fram tidskrifterna och gett dem synlighet, bland annat genom en gemensam monter på Helsingfors bokmässa och genom olika kampanjer.

Ifjol genomförde vi en bred och omfattande kartläggning av tidskrifterna och resultaten presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

- Kartläggningen visade vilka olika former av stöd tidskrifterna behöver och vill ha och vi är väldigt glada över att vi nu med stöd av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden kan starta ett projekt som fokuserar på de åtgärdsförslag som kom fram. Med detta treåriga projekt har vi som avsikt att jobba för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för tidskriftsfältet på svenska i Finland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Förbundsarenan kommer att anställa ett Tidskriftsombud, som under tre år kommer att jobba för att tillsammans med tidskrifterna hitta hållbara lösningar för tidskriftsfältet och identifiera samarbetsmöjligheter där det är befogat. Ombudet arbetar kring långsiktigt påverkansarbete och med att synliggöra tidskrifternas behov och utmaningar för beslutsfattare.

- En viktig del av ombudets arbetsuppgifter är att kartlägga tidskriftsläsarnas läsvanor, preferenser och behov. Läsarundersökningen är avgörande för att tidskrifterna i framtiden ska kunna jobba ändamålsenligt med sin målgrupp och ha belägg för hur de fortsätter eller omvandlar sin verksamhet, säger Mari Pennanen.

 Vi rekryterar nu ett tidskriftsombud

86714_t.jpg

Tips för att hitta många olika slags stiftelser och fonder

BLOGG. Hur kan en organisation hitta nya stiftelser/fonder som möjligen skulle kunna understöda just deras verksamhet? Ett sätt är att utveckla en metod för kartläggning av potentiella finansiärer. Läs mera »
19.06.2023 kl. 10:58
86613_t.jpg

Emotionell intelligens som stöd för arbetet

BLOGG. Vad är emotionell intelligens? Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, deltog i en kurs i kring temat via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt och delar med sig av sina erfarenheter.Läs mera »
06.06.2023 kl. 12:42
86517_t.jpg

Utmana för att få donationer

BLOGG. Ett sätt att möta en orostrend är att tänka innovativt och utanför den berömda boxen. Att utmana sig själv, den egna organisationen och de egna strukturerna. Detta gäller också då det är frågan om pengar. Läs mera »
02.06.2023 kl. 08:16
86536_t.jpg

Sparringgrupp om företagssponsring - version 2.0

BLOGG. Hur söker man sponsring? Vad betyder det att paketera verksamheten? Detta är några av de saker som vi går genom då Förbundsarenan startar en ny sparringgrupp om företagssponsring i augusti. Kommer du med?Läs mera »
29.05.2023 kl. 13:23
86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37