Försäljning som inkomstkälla

16.10.2023 kl. 11:17
ARTIKEL. Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden tar en närmare titt på försäljning som inkomstkälla för organisationer.

Text: Robert Nilsson

Det finns många olika sätt för förbund och organisationer att få in inkomster till verksamheter. Det finns till och med många sätt för organisationer att få in skattefria inkomster till verksamheter.

Skatteförvaltningen har i sitt dokument Inkomstbeskattning av allmännyttiga samfund även listat exempel på just skattefria inkomster.

Sälja via nätet

Ett sätt för en organisation att utöka sina finansieringskällor är via försäljning av produkter. Grundregeln då det gäller försäljning för organisationer är att det är tillåtet.

Försäljning kan ske på olika nivåer och även göras på olika sätt. Det går att organisera försäljning som sker online via till exempel en webbutik men organisationer kan också sälja produkter på andra vis.

Ett exempel på ett förbund som utvecklat en försäljning av produkter på nätet är Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Deras webbutik innehåller produkter med två olika prisklasser, ett pris för medlemmar och ett pris för icke-medlemmar. 

Den här typen av försäljning får alltså ett förbund ägna sig åt. Då en organisation funderar kring den här typen av försäljning är det viktigt att fundera kring några centrala saker. Till exempel:

  • Vad kommer det att kosta oss att få produkter färdiga för försäljning?
  • Hur mycket uppskattar organisationen att försäljningen kan komma att omsätta på årsbasis?

Den här typen av frågor är viktiga att noga fundera kring i förväg, för då en förening börjar sälja produkter, exempelvis via sin hemsida, så börjar regelverket som gäller företag och försäljning att också gälla för organisationer.

Då det gäller försäljning av produkter i mindre omfattning/skala är grundregeln att säljaren (till exempel en organisation) inte är momsskyldig om omsättningen för försäljningen är högst 15 000 euro per räkenskapsår. 

Om det finns anledning att anta att försäljningen överstiger 15 000 euro ska en organisation momsregistera sig. 

 Läs mer om försäljningar och gränser via denna länk.

 

Loppis och basar

En annan typ av försäljning som är tillåten för organisationer, och i grunden är även inkomsterna av detta skattefria, är varuinsamling och tillhörande loppmarknadsverksamhet. 

Ett exempel är anordnandet av en basar. I Inkomstskattelagen finns det tydligt uppräknat vilken typ av inkomster som räknas, för en allmännyttig organisation, som skattefria. Basar är ett sådant typ av arrangemang där inkomsterna inte beskattas.

Att till exempel ordna en basar och där sälja såväl produkter som kanske yllesockor eller till och med möbler (som vi kanske måste byta ut på våra kontor) är alltså tillåtet och i grunden skattefria inkomster för en allmännyttig organisation.

 Läs mer om basarer och loppisar via denna länk.

 

Välgörenhetsauktion

Välgörenhetsauktioner är också ett sätt för organisationer att få in inkomster. Just välgörenhetsauktioner, som i sig kan generera inkomster, är juridiskt att jämställa med en typ av donation som det inte krävs insamlingslov för. Således är inkomsterna att betrakta som skattefria donationer och inte inkomster av försäljning.

Välgörenhetsauktioner kan, precis som försäljning av produkter, ordnas på olika sätt.

Det är möjligt för en organisation att till exempel via sociala medier ordna en välgörenhetsauktion men det kan också anordnas i samband med att det hålls ett evenemang. Att auktionera ut, exempelvis, en signerad bok kan ge inkomster och inkomsterna är att betrakta som skattefria.

 Läs mer om välgörenhetsauktioner via denna länk.

 

Kondoleans- och gratulationsadresser

Flera organisationer, till exempel Svenska Hörselförbundet, säljer så kallade adresser via sin webbsida. Försäljning av kondoleans- eller gratulationsadresser är också att beteckna som skattefria inkomster för allmännyttiga organisationer.

Skatteförvaltningen har tydligt redogjort för dessa typer av inkomster i sina detaljerade skatteanvisningar för allmännyttiga samfund

Avslutningsvis är det värt att nämna att Skatteförvaltningen mer än gärna hjälper organisationer som funderar på att utöka sina inkomster på olika sätt att förfara korrekt. Dels går det att ringa Skatteförvaltningens servicenummer och i vissa fall går det även att föra diskussioner på förhand kring till exempel försäljningar för organisationer.

 Läs mer på Skatteförvaltningens webbsida.

 

 

88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31
88555_t.jpg

Nu startar kampanjen Framtidsgåvan

NYHET. Testamentdonationer till förbund och föreningar ökar. För att höja medvetenheten om möjligheten att donera till organisationer genom testamente koordinerar Förbundsarenan kampanjen Framtidsgåvan.Läs mera »
03.01.2024 kl. 09:04
88334_t.jpg

Är du Förbundsarenans verksamhetskoordinator?

NYHET. Vill du jobba med och för ideella organisationer? Drivs du av att planera och förverkliga evenemang och projekt? Är du dessutom intresserad av att hantera både kommunikations- och administrationsuppgifter? Då kan du vara den kollega vi letar efter. Ta chansen att bli en central del av Förbundsarenans team! Läs mera »
04.12.2023 kl. 15:24
88333_t.jpg

”De finlandssvenska förbunden konkurrerar inte, utan kompletterar varandra”

ARTIKEL. Det har hänt mycket under Viveca Hagmarks tre år som Förbundsarenans ordförande. En pandemi, ett digitalt jättekliv och ekonomiska utmaningar. Men fram för allt har Förbundsarenan utvecklats och ytterligare hittat sin form under Vivecas ordförandeskap.Läs mera »
04.12.2023 kl. 14:58
88330_t.jpg

Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.Läs mera »
04.12.2023 kl. 11:04
88325_t.jpg

Samla in pengar utan insamlingstillstånd?

ARTIKEL. Kan en organisation samla in pengar utan att ha ett insamlingstillstånd? Svaret är ja. Förbundsarenans projektledare Robert Nilsson listar några exempel då det är möjligt. Läs mera »
04.12.2023 kl. 08:15
88259_t.jpg

Dags att kommunicera om pengar och effekter 

ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. Läs mera »
27.11.2023 kl. 15:44
88176_t.jpg

Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland. Läs mera »
20.11.2023 kl. 15:01