Nytta, nöje och nåd genom nätverk

04.01.2024 kl. 11:31
BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.
Text: Mari Pennanen
Foto: Joanna Lindén-Montes
 

Redan många år före Förbundsarenan tog över och började driva det nätverk som idag heter Kommunikatörsnätverket hade ett gäng informatörer, marknadsförare och kommunikationsproffs från olika organisationer träffats. De insåg att de jobbar ensamma i sin organisation, men har nytta av att träffa andra som jobbar med liknande saker i andra organisationer.

Mycket vatten har sedan dess runnit under broarna, och då vi nu går in i år 2024 kommer Förbundsarenan att försöka nå ännu fler i målgruppen, som är anställda samt ordförande i våra medlemsorganisationer, för att alla som vill ska få möjlighet att använda sig av de nätverk vi driver. Läs mer om våra nätverk här.

Nätverksverksamheten 2023

Målet med Förbundsarenans nätverksverksamhet är stärkt samverkan mellan förbunden samt ökad kompetens hos förbundens medarbetare och förtroendevalda.

År 2023 ordnade Förbundsarenan 32 nätverksträffar. Personer från 54 av våra 68 medlemsorganisationer deltog verksamheten, vilket är 79 procent. Totalt var det 418 deltagare på nätverksträffarna, och av dessa var 202 unika deltagare. Så 202 personer från 54 finlandssvenska förbund har under året höjt sin kompetens och nätverkat med personer från andra förbund.

Förutom personer från våra medlemsorganisationer har personer från ytterligare 34 andra organisationer deltagit. Det är bland annat tidskrifter, då vi också driver ett nätverk för tidskriftsredaktörer, och andra organisationer som av olika orsaker inte är medlemmar i Förbundsarenan.

Som jämförelse kan jag nämna att året innan, år 2022 så deltog 84 procent av medlemsförbunden i någon av de 30 nätverksträffar som ordnades, och då hade vi totalt 380 deltagare, varav 208 unika. Siffrorna är alltså i samma storleksklass och nätverksverksamheten har fortfarande sin plats.

Nyttan

Rubriken då? Vi vet att Förbundsarenans nätverk är nyttiga. Det bevisas till exempel genom utredningen som praktikant Sofia Blomqvist gjorde i höstas. Hon gjorde en noggrann uppföljning av dem som deltagit i nätverken för att kolla hur många som återkommer. Hypotesen, som visade sig hålla bra, var att om man en gång deltar så deltar man på nytt.

Siffrorna visade det vi redan visste: de allra, allra flesta som deltar återkommer. Det finns förstås personer som deltagit en gång och inte deltagit på nytt. Då vi tittade närmare på denna lista, och också frågade personer det gällde, så såg vi två orsaker: antingen har personen just börjat jobba eller just för första gången nåtts av information om att nätverken finns och ännu inte hunnit delta flera gånger, eller så har de bytt jobb. Endast ett fåtal undantag finns.

Vi vet att arbetstakten i våra medlemsförbund inte tillåter någon att göra saker som inte för arbetet framåt, och ändå återkommer personer till nätverken. Alltså anser de att de har nytta av dem. Nyttan kan vara olika för olika personer. Det som når oss på Förbundsarenan är nya samarbeten, delade erfarenheter, som leder till förändringar i arbetssätt, rutiner och effektivitet och också informationsspridning. Vi hör om kontakter som används flitigt och just då det behövs. Vi hör och ser förbundsanställda som är glada, ivriga och inspirerade efter nätverksträffar.

Nöjet och nåden

Att jobba i ett finlandssvenskt förbund är inte en dans på rosor varje dag, trots att det oftast är både roligt och givande. En paus i arbetet för att träffa kollegor i andra förbund ska inte underskattas. Speciellt få nöjet förenas med nyttan. Nätverken erbjuder förbundens medarbetare och ordföranden möjlighet att genom erfarenhetsutbyte lära sig med och av varandra och dela information.

Det här låter bra, men här saknas en bit, nämligen att känna att man hör till ett större sammanhang. Det kan ta sig i uttryck att man vet vem man ringer eller mejlar när något strular, att man har kollegor i andra förbund att vända sig till i alla slags situationer eller att man kan uppleva yrkesstolthet då man kan spegla sina erfarenheter mot kollegornas.

Men det betyder också att man har ett nätverk av kollegor som förstår vad det innebär då man som verksamhetsledare måste fatta tråkiga beslut, då man som kommunikatör kan fira resultatet av en kampanj som gått över förväntan, då man som förbundsekonom fått klartecken från revisorn, då man som tidskriftsredaktör efter tusen missöden håller det tryckta numret i sin hand.... Någon som förstår precis vad som ligger bakom, och verkligen förstår och kan säga rätt sak. Också när allt inte går som på Strömsö.

Det finns något mycket vackert i den vänlighet, generositet, godhet, välvilja och givmildhet som vi ser på nätverksträffarna. Den som frågar och ber om hjälp brukar få det, och ofta lite mer. Vi jobbar med liknande saker och för ideella syften, och vi har alla mycket att vinna på att stöda, puffa, stötta och hjälpa varandra.

Välkommen med för att nätverka också år 2024!

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
82814_t.jpg

Vill du vara med och diskutera ”Utanför protokollet”?

NYHET. Förbundsarenan startar en LinkedIn-grupp för oss som tror på och vill att medborgarorganisationer är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Gruppen ”Utanför protokollet” är ett forum för förtroendevalda och anställda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer. Välkomna med!Läs mera »
08.08.2022 kl. 14:16
82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
80409_t.jpg

Dags att vässa kompetensen och nätverka

NYHET. Nytt år och nya tag! Då ivern slår till och du vill utvecklas i ditt arbete vill Förbundsarenan påminna om det som många av våra medlemsorganisationer ser som en av de mest givande bitarna av vår verksamhet: nätverken.Läs mera »
12.01.2022 kl. 09:55
76470_t.jpg

Långsiktigt arbete för förbundens verksamhetsförutsättningar

INGÅNGEN. Mandatperioden för delegationen för medborgarsamhällspolitik tar nu slut. Efter fyra år som medlem i delegationen reflekterar verksamhetsledare Mari Pennanen över betydelsen av att de finlandssvenska förbunden genom Förbundsarenan varit representerade i delegationen.Läs mera »
03.02.2021 kl. 11:05
75053_t.jpg

Samarbete och strukturer för samarbete

INGÅNGEN. Samarbete mellan olika organisationer och samarbete mellan civilsamhället och offentliga sektorn är framgångsfaktorer för Finland. Den 1 oktober på dagen för medborgarinflytande träffades medborgarorganisationer och tjänstemän från statsförvaltningen med syftet att öka förståelsen och dialogen sinsemellan och speciellt lyftes samarbete organisationerna emellan fram.Läs mera »
05.10.2020 kl. 07:42
74998_t.jpg

Nätverk viktigast av allt

PÅ BORDET. Vi som jobbar i föreningar och förbund är ofta bra på att berätta för medlemmar hur viktiga nätverk är. Genom att bli medlem i föreningen får man ett kontaktnät som är guld värt. Men förstår vi även att det är lika viktigt att vi själva har ett omfattande nätverk? Siru Lönnqvist på VVS Föreningen i Finland lyfter fram nätverkens betydelse.Läs mera »
30.09.2020 kl. 12:59
73277_t.jpg

Förbundsekonomernas fem tips för distansarbete i coronatider

Plötsligt jobbar många i förbundsvärlden på distans. Vissa är vana och har redan jobbat hemifrån tidigare, men för andra är det ganska nytt. På senaste nätverksträffen delade förbundsekonomerna med sig av sina bästa tips för distansarbete i coronatider.Läs mera »
22.04.2020 kl. 11:16