Förbundens sakkunniga: utveckling genom dialog

09.02.2023 kl. 13.00 – 15.00

Dialogpaus är ett konkret redskap som kan användas inom många olika verksamheter och grupper. Som sakkunnig behöver du facilitera olika processer för att föra diskussionen vidare. Här kan dialogen fungera som ett verktyg för att diskutera teman ur olika perspektiv och dyka ner i större och mer komplexa frågor. 

På nätverksträffen får vi höra konkreta exempel på hur metoden använts och vilka resultat man nått. Katarina von Numers-Ekman berättar om hur Svenska kulturfonden använt metoden inom deras verksamhet. Julia Hemgård, ansvarig för Bildningsalliansens projekt Dags att prata… delar erfarenheter kring metoden och hur den använts för att främja diskussionskulturen på olika håll i Svenskfinland.

Du får också tips och idéer för att engagera och involvera flera, det kan handla om styrelsen, frivilliga och nyckelpersoner som kunde gynnas av en djupare analys och diskussion kring olika frågor.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen. 

Anmäl dig via denna länk senast den 3 februari.

Välkommen med!

Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator