Tidskriftsredaktörer: Språkliga hjälpmedel

30.05.2024 kl. 13.00 – 15.00


Vi bekantar oss med verktyg och resurser som kan stödja dig när du skriver olika sorters texter. Var får du hjälp med översättning från finska till svenska, hur slår du upp svenska facktermer och hur drar du maximal nytta av de svenskspråkiga språkverktygen?

Språkvårdaren Leni Sundman från Svensk Presstjänst fungerar som din guide genom djungeln av alternativ. 

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk inför träffen per e-post. 

Anmäl dig via denna länk senast den 22 maj.

Välkommen med!

Nätverket för tidskriftsredaktörer riktar sig till redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna och vill dela erfarenheter och utvecklas i det egna arbetet. Nätverksträffarna under år 2024 ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator