Administrationsproffsen: Arbetsglädje

06.06.2024 kl. 14.00 – 15.30

Anställda i civilsamhället finner sina jobb meningsfulla och har stort engagemang i sina jobb. Det visar flera undersökningar. Vilka faktorer stöder arbetsglädjen och hur kan vi jobba för dessa? Vilket är vårt medarbetaransvar?

Nätverket för adminproffsen samlas för att tillsammans fundera över ramarna för vårt arbete. Diskussionen utgår från Unionens rapport Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg och vår egen Förbundsbarometern 2018: Arbetsglädje i förbundsvärlden. Bekanta dig gärna med dem på förhand.

Nätverksträffen arrangeras som hybridmöte, alla som anmält intresse att delta online får en Zoom-länk skickad till sig.

Anmäl dig här senast 30 maj.

Nätverket för administrationsproffsen riktar sig till personer som jobbar med administrativa frågor. Du kan vara koordinator, assistent, utbildningsplanerare, projektledare eller liknande.

Nätverksträffen ordnas i samarbete med SFV: studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors