Digitalisering och idéburet arbete

25 Mars 2020 kl. 09.30–16.00

Det här är en kursdag där vi blir bättre på att förstå digitaliseringens möjligheter, risker och utmaningar samt hur vi ska positionera vårt arbete i denna kontext. Vi får ta del av inspirerande föreläsningar och tillsammans fundera hur vi kan nyttja digitaliseringens fördelar. Vi lär oss förstå vilken betydelse värdegrunden i arbetet har, hur vi kartlägger vår organisations digitala kompetens, hur vi berättar vår organisations historia och hur vi blir virala och kommunicerar på ett engagerande sätt. 

Tekniken finns redan, men vi måste forska i hur vi kan nyttja den på ett sätt som stöder vårt grunduppdrag.

Läs mer och anmäl dig här: bit.ly/digide2020 (Du leds till webbtjänsten Evl Plus)Plats
Digitalt semiarium

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi