Seminarium: Agenda 2030 och hållbar utveckling

04 Februari 2020 kl. 10.30–14.00

Inspirationsdag kring Agenda 2030 och hållbar utveckling - hur jobba såväl lokalt som i större partnerskap.

Den 4 februari kl. 11-14 (med kafferservering från kl. 10.30) är temat Hållbar utveckling.

Tillställningen riktar sig till aktiva i förbund, organisationer och föreningar men även kommunalt engagerade. Tanken är att öppna upp hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, lokalt, kommunalt, nationellt, nordiskt och deltagarna skall få en större insikt och kompetens i ämnet. Det är ju också viktigt att skapa partnerskap i hållbarhetsfrågor.

Dagen ordnas av IDNET i samarbete med Svensk byaservice och Förbundsarenan.

Program

10.30 Kaffeservering

11.00 Välkomna. Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig, SLF/det finlandssvenska landsbygdsnätverket

Globala mål för lokala kontexter – nordiska erfarenheter. Elin Slätmo från Nordregio

Klimatarbetet startar i kommunerna. Christina Gestrin från Finlands kommunförbund

Case: ”SPEKTRUM”-projektet med bla en hållbarhetsvecka. Nora Backlund från Finlands Svenska 4H

”Smarta byar- vad är det och varför bör Finland satsa på smarta byar”. Marianne Selkäinaho, Jord- och Skogsbruksministeriet

Smarta byar i Svenskfinland - vad och hur. Ann-Sofi Backgren.

 

Anmäl dig här senast den 29 januari: https://www.lyyti.in/hallbarutveckling040220

Välkommen med!Plats
Festsalen, SFV-huset G18
Goergsgatan 18
00120 Helsingfors

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi