Förbundens allti-allon: kommunikation

07 Februari 2020 kl. 09.00–12.00

Kommunikation är idag en del av allas jobb. Som allt-i-allo på ett förbund eller en centralorganisation ser kommunikationsuppgifterna olika ut. På nätverksträffen diskuterar vi kommunikationsarbetet och deltar sedan i föreläsningen Sociala medier – så kommunicerar du strategiskt som är en del av Bildningsalliansens kanslidagar.

Program

9.00 Kaffe och nätverkande

10-12 Föreläsning: Sociala medier - så kommunicerar du strategiskt med Anna Bertills (läs mer här)

Föreläsningen kostar 25 euro. Evenemanget riktar sig till förbundens allt-i-allon, en grupp för kanslister och sekreterare (eller motsvarande titel) i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Andra kanslister/sekreterare kan vara till stor hjälp i både praktiska frågor och som bollplank och som tipsare. Nätverket träffas en till två gånger per termin och har en sluten Facebook-grupp för diskussion, frågor och tips.

Bildningsalliansens kanslidagar, där föreläsningen vi deltar i ingår, ordnas på två orter. Om du vill delta i föreläsningen i Vasa går det också bra (men programmet från kl. 9 ordnas endast i Helsingfors - möjlighet till deltagande på distans i den biten utreds om så önskas).

Välkommen med! Anmäl dig via denna länk senast den 30 januari, och observera att träffen denna gång kostar 25 euro. Begränsat antal platser.

Nätverksträffarna för förbundens allt-i-allon ordnas år 2020 som en kurs i samarbete med SFV/studiecentralen. Denna träff ordnas delvis i samarbete med Bildningsalliansen.Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi