Onboarding: nyanställd i tredje sektorn

07.02.2023 kl. 13.00 – 15.30

Är du nyanställd i ett förbund, en organisation eller en förening och vill få en snabb introduktion i hur det är att arbeta inom tredje sektorn?

Genom att delta i Onboarding-tillfället får du en inblick i tredje sektorns särdrag och kunskap om var du hittar information som du har nytta av i ditt arbete. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt eget arbete och vilka möjligheter som finns att nätverka med kolleger från olika organisationer.

På plats under tillfället finns Anna-Karin Öhman från SFV:s studiecentral och Mari Pennanen från Förbundsarenan som berättar hur de stödjer förbund och föreningar. SFV:s sakkunniga i förbunds- och föreningsfrågor Malin Ström guidar dig i vad som är bra och viktigt att veta i arbetet inom tredje sektorn. En erfaren förbundsanställd, Malin Lindholm, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta inom sektorn och bygga upp sin egen arbetsbild. 

Tillfället ordnas i SFV-huset G18, men det är också möjligt att delta på distans.

Anmäl dig här senast den 31 januari.

Förbunds- och föreningslivet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en plattform och gemenskap som möjliggör aktivt medborgarskap för alla åldrar och skapar förutsättningar för ett brett lärande.

Välkommen till tredje sektorn!

 
Onboardingtillfället ordnas av Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan.


Plats
SFV-huset G18 eller på distans
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors