Folkdräkter, förskolor och festförberedelser

13.02.2018 kl. 09:56
PÅ BORDET. År 2018 har börjat med buller och bång på Brage. Ringlekar med förskolebarn, seminarium kring folkdräkter och strategiarbete - verksamhetsledare Karin Pedersen trivs i Bragehemmet.

Text: Karin Pedersen

Vi har haft många aktiviteter med många barn och vuxna som har besökt Brage under början av året. Det är en kontrast till andra perioder under året, då man sitter mycket ensam och skriver på ansökningar, projektbeskrivningar, verksamhetsplaner och protokoll.

De första dagarna i januari hade vi 25 barn på Brages traditionella lekkurs, som avslutades med en glad familjefest. Festen inleddes med besök av Finlands Lucia med tärnor. En höjdpunkt för både barn och vuxna. Årets lucia var utan tvivel den bäst sjungande lucian jag har hört på många år! Festen slutar med att barn, vuxna och lucia med tärnor dansar och skuttar runt till livliga ringlekar och en polonäs innan saft och kaffe låter sig väl smaka.

Ett par veckor senare invaderades Brage av över 80 folkdräkts-kunniga personer från många delar av Finland, Sverige och Estland. Anledningen var ett dräktseminarium med utgivning av en katalog med fotografier och beskrivningar av hela Brages Dräktmuseum, bestående av drygt 400 museiföremål från tiden ca 1750 - 1850.  Vid seminariet föreläste arkivarie Håkan Liby från Sverige och professor Bo Lönnqvist. Brages dräktkonsult genom tio år, Eija Mendelin, gick samtidigt i pension och efter seminariet hölls en festlig avskedsmiddag för henne. Nya dräktkonsulten, Maria Lindén, har under hösten arbetat tillsammans med Eija Mendelin.

Som verksamhetsledare i en liten organisation fungerar man ofta som allt i allo och gör - allting. Vi hade beslutat att själv laga maten till middagen, och dagarna innan bestod mina arbetsuppgifter av att inhandla alla råvaror och vin, gåvor att uppvakta med, laga mat, organisera hjälp till dukning och övrig logistik, då man vill att allt ska löpa smidigt med 80 seminariegäster och 50 middagsgäster. Jag hade dessutom lagat ett sånghäfte till kvällens fest och tagit emot anmälningar till seminariet och festen. Vi var lätt överrumplade av det stora intresset. Brages utrymmen består av en festsal på ca 100 kvadratmeter, matsal, diverse mötesrum, arbetsrum och en dräktbyrå plus ett ganska stort kök. Men alla utrymmen kom i användning och kvällens lyckade fest med en glad avgående dräktkonsult och nöjda deltagare var värt mödan.

De senaste fyra veckorna har vi varje vecka haft besök av en förskoleklass på Brage. Vi bjuder klasserna på ett paket av folkkultur. Varje grupp kommer två förmiddagar till Brage och får under ledning av kunniga instruktörer prova på att dansa ringlekar och danser, leka, sjunga, pyssla, spela fiol och till slut lyssna på en saga. Barnen får också klä på sig några delar av en folkdräkt. Det blir som en liten tidsresa och de får på köpet kunskap om tidigare tider, men också en insikt om att de gamla sångerna, danserna och lekarna fungerar lika bra idag. Det kan behövas lite assistans i några av momenten och jag brukar vara med både när passen inleds och avslutas med några fasta sånger. Det är en trevlig sysselsättning, då ens arbete oftast försiggår framför datorn. Innan vårens ansökningsrunda tar vid har jag i januari producerat några reklamblad för kommande kurser och evenemang. Veckan efter sportlovet kommer alla förskolegrupperna samtidigt till Brage till en gemensam avslutning och då sätts logistiken igen på prov eftersom alla ca 100 barn igen ska få klä upp sig i delar av en dräkt. Men – det är ett roligt och givande projekt, som vi nu genomför för tredje året.


Nästa vecka samlas Brages styrelse till årets första möte. Styrelsen inledde i fjol en strategiprocess som fastställdes av höstmötet i november och som nu ska omsättas i mera konkret handling. Brages organisation är uppbyggd av en rad sektioner som bedriver utövande regelbunden verksamhet med övningar, uppträdanden, resor mm. Dessutom har vi kurs- och seminarieverksamhet med till exempel ovannämnda projekt, workshops i samarbete med andra närstående organisationer, hela dräktverksamheten med en dräktbyrå som tar emot kunder alla dagar och som betjänar med rådgivning om de 186 finlandssvenska folkdräkterna, för att inte tala om det finska folkdräktsfältet som också är flitiga kunder. Till Brage hör också ett nätverk av etnologer och folklorister som ger ut nättidningen Laboratorium för folk och kultur.

Till utmaningarna hör att hela tiden fundera över nya verksamhetsformer och det ständiga arbetet med att nå ut med sitt budskap i de många olika och nya kanaler som står till buds i dagens digitala värld. Arbetet görs av frivilliga krafter inom sektionerna och styrelsen och av de två anställda. Vi har varken en informatör, ekonom eller en kursplanerare. Som halvtidsanställd verksamhetsledare gör jag saker som hör till alla dessa områden. Den heltidsanställda dräktkonsulten jobbar i huvudsak med dräkterna, men på en liten arbetsplats tar man del av det hela och naturligtvis diskuterar vi vid kaffebordet om allt som pågår inom Brage.

Den sammanbindande länken för alla och allt kan sägas att vara Bragehemmet, där en stor del av aktiviteterna försiggår: övningar, fester, kurser, konserter, workshops, utställningar, möten, julavslutningar. Det är ingen självklar för en organisation att ha så stora utrymmen. Det är en fin sak för verksamheten.

Karin Pedersen är verksamhetsledare på Föreningen Brage.

 

Läs också

Att jobba med det man brinner för utan att brinna upp

50505_t.jpg

Föreningen Brage lyfter fram folkkulturen

Med temat dans firar Föreningen Brage i år sitt 110-årsjubileum. Föreningen har som målsättning att förena det akademiska och det praktiska och att lyfta fram finlandssvensk folkkultur. Föreningen har också copyright på alla finlandssvenska folkdräkter.Läs mera »
02.05.2016 kl. 14:12