Gemenskap via föreningslivet

06.03.2018 kl. 12:59
PÅ BORDET. Också Ekonomföreningen Niord funderar över sjunkande medlemsantal. Verksamhetsledare Catarina Söderström reflekterar över orsakerna.

Text: Catarina Söderström

Det är inte alltid så lätt för våra medlemmar att veta hur föreningar och förbund hänger ihop med varandra, så för att konkret beskriva Ekonomföreningen Niords roll i förhållande till förbundet Finlands Ekonomer brukar jag säga att föreningarna har grundat förbundet som en centralavdelning för uppgifter det är bäst att samarbeta kring. Var och en av de 25 ekonomföreningarna och 13 studerandeföreningarna har inte finansiella möjligheter att anställa sin egen jurist, sköta intressebevakning och ge karriärråd, utan bland annat sådana uppgifter sköts centralt för alla gemensamt. Men vi samarbetar nära med varandra, för ett bättre arbetsliv för ekonomerna.

En av våra gemensamma utmaningar för tillfället är medlemsantalet. Det är förvisso ingen tröst, men ett faktum att vi inte är ensamma om denna utmaning. Det gäller många förbund inom Akava, liksom många andra förbund och föreningar. Under de senaste åren har det skett en förändring i inställningen till medlemskap; man är mera medveten om vad man engagerar sig i, man synar tjänsterna, väger dem mot kostnaden och ett medlemskap i en intressebevakningsorganisation ses inte mera som en försäkring för eventuella kommande bakslag. Individualismen är mera förhärskande, man är van att klara sig själv och till exempel söka information på nätet eller kolla med någon i sitt nätverk. Arbetslöshetsperioder är inte lika stigmatiserande längre utan har blivit en normal del av arbetslivet, som man räknar med att en eller flera gånger drabbas av, men som man rätt snart kommer vidare från. Ekonomer finns också av alla kulörer och former, vilket gör att utbudet av tjänster måste vara mångsidigt och betjäna olika situationer.

Niord skall i år förbereda sin strategi för åren 2019-21. Det som fascinerar mig mycket, och som jag tror kommer att bli en del av processen på något sätt, är att försöka se in i framtiden och prognosticera hur våra medlemmars liv ser ut då.

Det finns många tecken på vad som kommer att möta oss och det gäller att ta vara på signalerna. Vi måste ändra vårt fokus från att erbjuda färdiga tjänster, till att definiera och lösa medlemmarnas problem och hjälpa dem i deras karriär. Andra frågor vi ställer oss är hur arbetslivet kommer att se ut? Befolkningen i Finland åldras och den arbetsföra befolkningen minskar. Digitalisering, robotik, artificiell intelligens och internationalisering är redan här. Kontoren blir virtuella och man jobbar mot chefer på andra sidan jordklotet, och kanske inte har en fysisk arbetsplats eller en arbetsgemenskap. Man byter yrken oftare och saknar lojalitet mot sin arbetsgivare.  Det är allt mer genom fritiden vi kommer att definiera oss, där vi känner att vi kan skapa och vara kreativa. Jobbet tar mindre tid på grund av automatiseringen så fritiden får en större roll. Människornas behov att höra till en gemenskap kommer inte att förändras, men gemenskapen kan vara virtuell eller verklig.  

Det här är en del av de diskussioner vi kommer att föra för att slå fast Niords roll i framtiden och som näststörsta förening inom Finlands Ekonomer har vi en roll också i förbundets framtid. Det blir en spännande process, ser fram emot den!

Catarina Söderström är verksamhetsledare på Ekonomföreningen Niord.

 

Läs också

Folkdräkter, förskolor och festförberedelser i Föreningen Brage

Rent mjöl i påsen hos SLC

Alla har rätt till ett värdigt liv, enligt Frikyrklig samverkan

 

52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27