Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

26.06.2018 kl. 12:05
Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.

Text: Mari Pennanen

- Min föregångare som arbetade här i nästan trettio år sade att det bästa med jobbet är att människorna är så trevliga, och så är det, säger Heidi Wirtanen, verksamhetsledare på Svenska Trädgårdsförbundet.

Efter nästan två år har hon lärt känna styrelsen och de nio medlemsföreningarna bra. En del av föreningarna är för yrkesodlare och en del för hobbyodlare. Det betyder också att verksamheten riktar sig till båda grupperna. Det totala medlemsantalet är nästan 2000.

- Svenska Trädgårdsförbundets syfte är att övervaka svenskspråkiga odlarens intressen och främja trädgårdsnäringen i Finland, berättar Heidi.

Trädgårdsförbundet ordnar kurser, resor och driver olika projekt. Trädgårdsförbundet ger också ut tidningen Trädgårdsnytt som utkommer med tolv nummer varje år.

- Det är en 72 år gammal tidskrift och att vara redaktör för den är en stor del av mitt arbete, säger Heidi.

Speciellt för tidskriften är att det finns två redaktionsråd, ett för yrkesodlarna och ett för hobbysidan. Tidningen innehåller artiklar för båda grupperna av läsare, och de flesta artiklarna är ju intressanta för båda.

Heidi gör också en del översättningar, då Svenska Trädgårdsförbundet samarbetar nära med flera finska organisationer inom branschen. Ett konkret samarbete är kring evenemanget Öppna Trädgårdar, Avoimet Puutarhat, som listar trädgårdar vem som helst kan besöka den 1 juli.

Heidi är utbildad trädgårdsagronom och tradenom och har själv ett stort intresse för trädgårdar, även om hon erkänner att hennes egen trädgård inte alltid får den omvårdnad den skulle behöva.

- Tiden räcker inte till, du vet skomakarens barn... skrattar Heidi.

 

Läs också

Våren 2018 blev också Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna medlemmar i Svenska studieförbundet.

 

67469_t.jpg

Gemenskap och bidrag via Sjuksköterskeföreningen

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemmar är Sjuksköterskeföreningen i Finland. Där samlas sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och akutvårdare till studiedagar, träffar och utbildningar.Läs mera »
01.02.2019 kl. 07:54
67380_t.jpg

Praktisk hjälp till föreningar Norr om Stan

Norr om Stan erbjuder tjugo föreningar i norra Helsingfors och Vanda konkret stöd och hjälp med bland annat löneutbetalningar. Föreningen koordinerar och sprider också information som enskilda föreningar skulle ha svårt att nå ut med.Läs mera »
25.01.2019 kl. 09:38
66118_t.jpg

Stefan Andersson – en stor resurs för förbund och föreningar

PROFILEN. Många i förbundsvärlden har fått hjälp i olika föreningsrelaterade och ekonomiska frågor av Stefan Andersson. Men stor kunskap och ett inneboende lugn även när det handlat om stormiga föreningsfrågor har han hjälpt många vidare. Nu går han i pension från SFV. Läs mera »
02.11.2018 kl. 07:41
66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet. Läs mera »
01.11.2018 kl. 15:24
65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.Läs mera »
03.10.2018 kl. 10:12
64563_t.jpg

Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.Läs mera »
26.06.2018 kl. 10:45
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse. Läs mera »
09.05.2018 kl. 13:25
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer. Läs mera »
09.05.2018 kl. 10:01