Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

04.04.2023 kl. 08:20
NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.

Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar, Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Nätverket består av representanter från civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Nordic Civ ska stärka civilsamhällets röst och accelerera omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Norden. Nätverket deltar aktivt i Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030 och bidrar till ett öppet, transparent och relevant hållbarhetsarbete.

Nätverket utgör också en mötesplats för kunskapsutbyte mellan medlemmar oberoende av sakfrågor, i egenskap av civilsamhälle. I nätverket ska medlemsorganisationerna få möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och goda exempel och utveckla gemensamma projekt och engagemang. Förbundsarenan ser fram emot arbetet i nätverket och kommer att informera medlemsförbunden närmare om aktuella ärenden.

Förbundsarenan representeras i nätverket av verksamhetsledare Mari Pennanen, som har över tjugo års erfarenhet av att arbeta inom olika organisationer i civilsamhället. Hon har också en gedigen bakgrund av personligt engagemang i föreningar och organisationer. Mari har som verksamhetsledare för Förbundsarenan byggt upp kontakter till så gott som alla finlandssvenska organisationer och har också ett brett nätverk inom det finländska civilsamhället.

– Vi hoppas kunna knyta kontakter för att både inom detta nätverk och inom vår verksamhet kunna skapa samarbete, utbyta erfarenheter och jobba för ett hållbart Norden och för att stärka de nordiska värderingarna, som ligger som grund för många av våra medlemsförbunds ideella syften och verksamhet, säger Mari Pennanen.

 Läs mer om nätverket här.

86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86002_t.jpg

Tre nya medlemmar i Förbundsarenan

NYHET. Förbundsarenans vårmöte har antagit tre nya medlemmar. Förbundsarenan har nu 67 medlemsorganisationer och är en aktiv arena för samverkan. Läs mera »
18.04.2023 kl. 15:29
85931_t.jpg

Årets förbund 2023: FDUV påverkar genom dialog och samarbete

NYHET. FDUV:s aktiva intressebevakning kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och den nya lagen om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Det långsiktiga och målmedvetna påverkansarbetet, som är en förebild för andra organisationer, har burit frukt och ger FDUV titeln Årets förbund. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00
85852_t.jpg

Dags för Förbundsrundan – nu samlas aktuell info om förbunden

NYHET. Hur ser det ut på förbundsfältet i Svenskfinland? Vad är aktuellt och vilka utmaningar är gemensamma? Snart landar medlemsenkäten Förbundsrundan 2023 i våra medlemsförbunds e-postlådor.Läs mera »
04.04.2023 kl. 07:45
85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

NYHET. Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06