Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

03.05.2023 kl. 14:44
Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.

Järjestöhopping handlar om att ge finska och finlandssvenska civilsamhällesorganisationer möjligheten att nätverka över språkgränserna och bekanta sig med varandras organisationer och arbetsuppgifter.

Konceptet är enkelt – under hösten 2023 parar vi ihop anställda inom finlandssvenska förbund med anställda inom finska organisationer. De ihopmatchade paren har sedan som uppgift att besöka varandras organisationer och få uppleva hur en arbetsdag ser ut hos den andra organisation. Genom Järjestöhopping har du möjlighet att komma i kontakt med en ny organisation, och också dela tankar och erfarenheter kring arbetet med en kollega inom en finsk organisation.

Målet med Järjestöhopping är att kunna uppmuntra till mer samarbete och kontakt över språkgränserna och ge de finska civilsamhällesorganisationerna en möjlighet att lära känna det finlandssvenska fältet bättre.

Tidsplan

  • maj-augusti: anmäl intresse att delta
  • september: matchningsprocess
  • oktober-december: en arbetsdag då du besöker den andra organisationen och ni diskuterar arbetet och en arbetsdagdag då du tar emot ditt par, samt en kortare avslutningsträff. Att planera vad du vill fråga om och att planera dagen då du tar emot ditt par i din organisation ingår också, men du får stöd och förslag för detta genom programmet. Totalt handlar det om tre träffar. 
 

Vill du delta i Järjestöhopping? Anmäl intresse och berätta vilka teman du vill diskutera med en kollega inom en finsk organisation.

 Anmäl dig här senast den 31 augusti.

 

86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86002_t.jpg

Tre nya medlemmar i Förbundsarenan

NYHET. Förbundsarenans vårmöte har antagit tre nya medlemmar. Förbundsarenan har nu 67 medlemsorganisationer och är en aktiv arena för samverkan. Läs mera »
18.04.2023 kl. 15:29
85931_t.jpg

Årets förbund 2023: FDUV påverkar genom dialog och samarbete

NYHET. FDUV:s aktiva intressebevakning kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och den nya lagen om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Det långsiktiga och målmedvetna påverkansarbetet, som är en förebild för andra organisationer, har burit frukt och ger FDUV titeln Årets förbund. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00
85853_t.jpg

Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.Läs mera »
04.04.2023 kl. 08:20
85852_t.jpg

Dags för Förbundsrundan – nu samlas aktuell info om förbunden

NYHET. Hur ser det ut på förbundsfältet i Svenskfinland? Vad är aktuellt och vilka utmaningar är gemensamma? Snart landar medlemsenkäten Förbundsrundan 2023 i våra medlemsförbunds e-postlådor.Läs mera »
04.04.2023 kl. 07:45
85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

NYHET. Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06