Organisationskonferensen 2022

Organisationskonferensen 2022

Den 4-5 oktober samlades ledare inom civilsamhället på konferenscentret Rantapuisto i Helsingfors för att dyka ner i frågor kring ledarskap och välmående. Organisationskonferensen bjöd på föreläsningar kring Att leda komplexa uppdrag med docent Susanna Alexius, och inspirerande ord och sång kring självledarskap tillsammans med artisten Thomas Lundin

En viktig målsättning med konferensen är att ge deltagarna möjlighet att byta erfarenheter och dela kunskap och expertis med varandra. Därmed bestod programmet också av ett brett utbud valbara pass som leddes av experter och sakkunniga inom finlandssvenska förbund.

Material

 Organisationskonferensen 2022: Program

 Valbara pass och workshops

 

Presentationer från de valbara passen

 Att leda arbetsvälbefinnande med Mikaela Wiik

 Att sälja in sin verksamhet med Robert Nilsson

 Ett målinriktat påverkansarbete med Lisbeth Hemgård och Vanessa Westerlund

 Tonläget - Organisationens röst med Micaela Romantschuk

 Våga drömma större med Robert Nilsson

 Vår plats i världen med Malin Lindholm