Aktuellt

50658_t.jpg

Föreningen som främjar det finlandssvenska skogsbruket

Via tidskriften Skogsbruket och genom att bevilja stöd vill Föreningen för skogskultur nå barn, unga, skogsägare och fackmän med information om skogsbruk och skogskultur.