62726.jpg

Lyckad LedA-utbildning för unga

Nio unga förbundsstyrelseledamöter fick med sig en verktygsback med verktyg för personligt ledarskap från LedA-utbildningen.

Att leda ett förbund, som ordförande eller styrelsemedlem, kan vara ganska krävande. Många förbund utbildar sina styrelser, men som ung kan det vara extra svårt att få sin röst hörd. Samtidigt är det viktigt att unga vågar axla ansvaret, för att föra förbunden framåt. Svenska studieförbundet ordnade i samarbete med Ungdomsakademin Luckan en utbildning för unga förbundsstyrelseledamöter för att stöda dem i deras viktiga uppdrag.

Under veckoslutet 3-4 mars ordnades en LedA-utbildning för unga förbundsstyrelseledamöter på Lärkkulla i Karis. Helgens program bestod bland annat av workshoppar om normer, hållbart ledarskap, härskartekniker och retorik, där mycket diskussion och olika slags övningar ingick. 

I utbildningen deltog nio ivriga och unga förbundsstyrelseledamöter från olika förbund. Utbildningen leddes av Liselott Lindén och Cecilia McMullen från Ungdomsakademin Luckan. 

66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.
66524_t.jpg

Tre nya medlemmar i Studieförbundet

På höstmötet fick Studieförbundet tre nya medlemmar: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Finlands Svenska Publicistförbund och Norr om Stan. Höstmötet omvalde ordförande Jonna Sahala.