62726.jpg

Lyckad LedA-utbildning för unga

Nio unga förbundsstyrelseledamöter fick med sig en verktygsback med verktyg för personligt ledarskap från LedA-utbildningen.

Att leda ett förbund, som ordförande eller styrelsemedlem, kan vara ganska krävande. Många förbund utbildar sina styrelser, men som ung kan det vara extra svårt att få sin röst hörd. Samtidigt är det viktigt att unga vågar axla ansvaret, för att föra förbunden framåt. Svenska studieförbundet ordnade i samarbete med Ungdomsakademin Luckan en utbildning för unga förbundsstyrelseledamöter för att stöda dem i deras viktiga uppdrag.

Under veckoslutet 3-4 mars ordnades en LedA-utbildning för unga förbundsstyrelseledamöter på Lärkkulla i Karis. Helgens program bestod bland annat av workshoppar om normer, hållbart ledarskap, härskartekniker och retorik, där mycket diskussion och olika slags övningar ingick. 

I utbildningen deltog nio ivriga och unga förbundsstyrelseledamöter från olika förbund. Utbildningen leddes av Liselott Lindén och Cecilia McMullen från Ungdomsakademin Luckan. 

64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.