63288.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland

Undersökningen görs i samarbete med Psykosociala förbundet.

Genom att kartlägga hur de anställda mår och vilka faktorer som påverkar arbetsvälmåendet önskar Studieförbundet i framtiden kunna rikta sitt stöd till förbundsanställda ännu bättre. Genom att se på hela fältet hoppas Studieförbundet kunna stöda förbunden i deras eget arbete.  

Undersökningen görs av Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som en del av hennes pro gradu-avhandling.  

Enkäten skickas ut i augusti och den sammanställda rapporten med resultaten presenteras på Studieförbundets höstmöte 2018.

68004_t.jpg

Kortsiktigt gå förbi förbunden

INGÅNGEN. Ibland verkar det anses att ”mannen på gatan” är en bättre representant för en grupp än någon som representerar en etablerad organisation. Kortsiktigt att nonchalera förbundens samlade erfarenhet, tycker Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen.
67981_t.jpg

Publicistförbundet värnar om yttrandefrihet

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemsorganisationer upplever ett uppsving i verksamheten eftersom syftet är minst lika aktuellt nu som tidigare. Finlands Svenska Publicistförbund värnar om yttrandefriheten och pressfriheten.
67957_t.jpg

Frivilligt engagemang - nyckeln till att ordna evenemang

PÅ BORDET. För att kunna ordna många evenemang behövs ofta frivilligt engagemang. Edny Fors på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland berättar hur de gör för att ordna familjelägret, ett av deras största evenemang.