63288.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland

Undersökningen görs i samarbete med Psykosociala förbundet.

Genom att kartlägga hur de anställda mår och vilka faktorer som påverkar arbetsvälmåendet önskar Studieförbundet i framtiden kunna rikta sitt stöd till förbundsanställda ännu bättre. Genom att se på hela fältet hoppas Studieförbundet kunna stöda förbunden i deras eget arbete.  

Undersökningen görs av Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som en del av hennes pro gradu-avhandling.  

Enkäten skickas ut i augusti och den sammanställda rapporten med resultaten presenteras på Studieförbundets höstmöte 2018.

66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.
66524_t.jpg

Tre nya medlemmar i Studieförbundet

På höstmötet fick Studieförbundet tre nya medlemmar: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Finlands Svenska Publicistförbund och Norr om Stan. Höstmötet omvalde ordförande Jonna Sahala.