63288.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland

Undersökningen görs i samarbete med Psykosociala förbundet.

Genom att kartlägga hur de anställda mår och vilka faktorer som påverkar arbetsvälmåendet önskar Studieförbundet i framtiden kunna rikta sitt stöd till förbundsanställda ännu bättre. Genom att se på hela fältet hoppas Studieförbundet kunna stöda förbunden i deras eget arbete.  

Undersökningen görs av Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som en del av hennes pro gradu-avhandling.  

Enkäten skickas ut i augusti och den sammanställda rapporten med resultaten presenteras på Studieförbundets höstmöte 2018.

65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!