63288.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland

Undersökningen görs i samarbete med Psykosociala förbundet.

Genom att kartlägga hur de anställda mår och vilka faktorer som påverkar arbetsvälmåendet önskar Studieförbundet i framtiden kunna rikta sitt stöd till förbundsanställda ännu bättre. Genom att se på hela fältet hoppas Studieförbundet kunna stöda förbunden i deras eget arbete.  

Undersökningen görs av Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som en del av hennes pro gradu-avhandling.  

Enkäten skickas ut i augusti och den sammanställda rapporten med resultaten presenteras på Studieförbundets höstmöte 2018.

64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.