63205.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

28.03.2018 kl. 10:16
NYHET. I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.

Styrelsen tillsatte i februari en strategigrupp för Svenska studieförbundet. Den nya strategigruppen skall utarbeta ett förslag tills styrelsens möte i juni.

För att även medlemmarnas värdefulla åsikter och insikter skall tas i beaktande i processen, beslöt strategigruppen att ordna en öppen workshop för alla intresserade i samband med vårmötet.

Workshopen ordnas både för att engagera förbunden och för att förankra tanken om Studieförbundet som gemensam plattform och den ordnas onsdagen den 18.4. Mer info hittar du här.

Vårmötet börjar sedan kl. 14. Välkommen med!

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen, kan du också bidra genom att fylla i detta formulär.

63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse.
63913_t.jpg

Hemska hemsidor och motiverade människor

PÅ BORDET. Som praktikant har jag har hunnit se en hel del av denna mosaik vi kallar Svenskfinland och förbundsvärlden. Förbunden gör ett fantastiskt jobb med de resurser de har, men det finns saker att förbättra.
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

NYHET. På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

NYHET. En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.
63317_t.jpg

Lyckliga vi till föreningarna gå

INGÅNGEN. Finland har utsetts till världens lyckligaste land. Verksamhetsledare Mari Pennanen vet varför vi är lyckliga här i föreningarnas förlovade land.
63301_t.jpg

Förändringens vindar blåser friskt

PÅ BORDET. Finlands Svenska Idrott har flyttat till nyrenoverade utrymmen och samtidigt flyttat ihop med över 50 andra idrottsorganisationer. Jeanette Harf skriver om oro inför förändringar.
63288_t.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland