63564.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

19.04.2018 kl. 10:01
NYHET. På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.

Foto: Joanna Lindén-Montes

På studieförbundets vårmöte i april godkändes tre nya medlemmar till Svenska studieförbundet. På plats berättade respektive verksamhetsledare eller ordförande om sitt förbund och dess verksamhet.

Svenska Trädgårdsförbundets verksamhetsledare Heidi Wirtanen (överst på bild) berättade att förbundet har som ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och att bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

Finlands Svenska Gröna - Grifi representerades av ordförande Nora  Lindström. Grifi är ett kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Grifi arrangerar träffar, diskussioner och stöder Gröna förbundets svenska kandidater i olika val. Föreningens medlemmar är enskilda personer från hela Finland. 

 

Verksamhetsledare Fredrika Biström från Regnbågsankan presenterade föreningens verksamhet. Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Svenska studieförbundet har för tillfället 61 medlemmar. Svenska studieförbundet är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

64897_t.jpg

Var står Studieförbundet nu?

INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.
64863_t.jpg

Hur mår anställda inom de finlandssvenska förbunden?

NYHET. Det finns många positiva aspekter i att jobba för ett ideellt syfte, men också särskilda utmaningar. Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet kartlägger hur anställda inom de finlandssvenska organisationerna mår.
64564_t.jpg

Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.
64563_t.jpg

Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.
64363_t.jpg

Landskapsreformen och räddningsväsendet

PÅ BORDET. Landskapsreformen betyder stora förändringar även för räddningsväsendet. Finlands svenska brand- och räddningsförbund försöker se möjligheter i förändringarna, som inte borde märkas för invånarna, skriver Roger Roos.
64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

NYHET. Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse.
63913_t.jpg

Hemska hemsidor och motiverade människor

PÅ BORDET. Som praktikant har jag har hunnit se en hel del av denna mosaik vi kallar Svenskfinland och förbundsvärlden. Förbunden gör ett fantastiskt jobb med de resurser de har, men det finns saker att förbättra.