64564.jpg

Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

26.06.2018 kl. 12:05
Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.

Text: Mari Pennanen

- Min föregångare som arbetade här i nästan trettio år sade att det bästa med jobbet är att människorna är så trevliga, och så är det, säger Heidi Wirtanen, verksamhetsledare på Svenska Trädgårdsförbundet.

Efter nästan två år har hon lärt känna styrelsen och de nio medlemsföreningarna bra. En del av föreningarna är för yrkesodlare och en del för hobbyodlare. Det betyder också att verksamheten riktar sig till båda grupperna. Det totala medlemsantalet är nästan 2000.

- Svenska Trädgårdsförbundets syfte är att övervaka svenskspråkiga odlarens intressen och främja trädgårdsnäringen i Finland, berättar Heidi.

Trädgårdsförbundet ordnar kurser, resor och driver olika projekt. Trädgårdsförbundet ger också ut tidningen Trädgårdsnytt som utkommer med tolv nummer varje år.

- Det är en 72 år gammal tidskrift och att vara redaktör för den är en stor del av mitt arbete, säger Heidi.

Speciellt för tidskriften är att det finns två redaktionsråd, ett för yrkesodlarna och ett för hobbysidan. Tidningen innehåller artiklar för båda grupperna av läsare, och de flesta artiklarna är ju intressanta för båda.

Heidi gör också en del översättningar, då Svenska Trädgårdsförbundet samarbetar nära med flera finska organisationer inom branschen. Ett konkret samarbete är kring evenemanget Öppna Trädgårdar, Avoimet Puutarhat, som listar trädgårdar vem som helst kan besöka den 1 juli.

Heidi är utbildad trädgårdsagronom och tradenom och har själv ett stort intresse för trädgårdar, även om hon erkänner att hennes egen trädgård inte alltid får den omvårdnad den skulle behöva.

- Tiden räcker inte till, du vet skomakarens barn... skrattar Heidi.

 

Läs också

Våren 2018 blev också Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna medlemmar i Svenska studieförbundet.

 

65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.
65133_t.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.
65132_t.jpg

Resultat om arbetsvälmående i november

NYHET. Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsvälmående inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Den 27 november publiceras resultaten.
64897_t.jpg

Var står Studieförbundet nu?

INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.