66488.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

27.11.2018 kl. 10:24
Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav.

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har gjort en omfattande kartläggning hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Siffrorna gällande andelen som skulle byta jobb om de fick chansen är klart lägre än motsvarande siffror inom tredje sektorn överlag, och också i jämförelse med den offentliga och den privata sektorn.

–  Förbundsanställda drivs av en önskan att få arbeta för något som tjänar det allmänna intresset och på riktigt gör skillnad i samhället. Kartläggningen visar att arbetet i sig motiverar och känns meningsfullt, vilket i sin tur skapar arbetsengagemang. Förbundsanställda känner att de i arbetet får vara självständiga och påverka både innehåll och arbetsprocesser. Resultaten i kartläggningen visar att de förbundsanställda, i alla fall de allra flesta, således är på rätt plats och många känner att de gärna går till jobbet, säger Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som utfört kartläggningen.

De finlandssvenska förbunden skiljer sig i en väldigt positiv bemärkelse jämfört med tidigare studier då man jämför svaren på frågor om arbetsgemenskap. Kartläggningen visar att bland annat arbetsgemenskapen och autonomin i arbetet bidrar till arbetsengagemanget.

I kartläggningen kommer det också fram att endast hälften upplever att lönen motsvarar arbetsinsatsen. En annan aspekt som kommer fram är att andelen anställda med tidsbundna avtal är högre i de finlandssvenska förbunden än inom tredje sektorn överlag.

– Arbetsvälmående måste prioriteras i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Det är avgörande för att förbunden ska locka kompetenta, engagerade anställda, som utvecklar sina organisationer mot en hållbar framtid, där tredje sektorn är en tydlig sektor att räkna med även i Svenskfinland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs Förbundsbarometern 2018 - Arbetsglädje i förbundsvärlden här.

66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.
66524_t.jpg

Tre nya medlemmar i Studieförbundet

På höstmötet fick Studieförbundet tre nya medlemmar: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Finlands Svenska Publicistförbund och Norr om Stan. Höstmötet omvalde ordförande Jonna Sahala.
66513_t.jpg

Christel Björkstrand invald i Finlands byars styrelse

Vi gratulerar Christel Björkstrand som valts in i styrelsen för Suomen Kylät ry - Finlands byar som representant för Svenska studieförbundet.
66142_t.jpg

Stor nytta av Studieförbundets mentorskapsprogram

Från september 2017 till september 2018 pågick Svenska studieförbundets första mentorskapsprogram. Förbundsanställda fick en personlig mentor och utvärderingen visar att deltagarna överlag är nöjda och fick stöd i sitt arbete.
66106_t.jpg

Valreglemente, styrelseval och nya medlemmar

Studieförbundets medlemmar samlas till höstmöte tisdagen den 27 november. Den nya strategin presenteras och medlemmarna får ta ställning till flera medlemsansökningar. Och så blir det förstås val.
65745_t.jpg

Tillsammans till Menestyvät järjestöt

Evenemanget Menestyvät järjestöt ordnas i Helsingfors den 13 februari. Studieförbundet koordinerar biljettinköp för våra medlemsorganisationer, eftersom biljetterna blir billigare om man köper många på en gång.
65637_t.jpg

Intressebevaknings-utskottet hade möte

Studieförbundets styrelse har tillsatt ett öppet intressebevakningsutskott. På sitt första möte diskuterade utskottet bland annat hur de finlandssvenska organisationernas möjlighet att få sin röst hörd kan stärkas genom samarbete.