66488.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

27.11.2018 kl. 10:24
NYHET. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav.

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har gjort en omfattande kartläggning hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Siffrorna gällande andelen som skulle byta jobb om de fick chansen är klart lägre än motsvarande siffror inom tredje sektorn överlag, och också i jämförelse med den offentliga och den privata sektorn.

–  Förbundsanställda drivs av en önskan att få arbeta för något som tjänar det allmänna intresset och på riktigt gör skillnad i samhället. Kartläggningen visar att arbetet i sig motiverar och känns meningsfullt, vilket i sin tur skapar arbetsengagemang. Förbundsanställda känner att de i arbetet får vara självständiga och påverka både innehåll och arbetsprocesser. Resultaten i kartläggningen visar att de förbundsanställda, i alla fall de allra flesta, således är på rätt plats och många känner att de gärna går till jobbet, säger Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som utfört kartläggningen.

De finlandssvenska förbunden skiljer sig i en väldigt positiv bemärkelse jämfört med tidigare studier då man jämför svaren på frågor om arbetsgemenskap. Kartläggningen visar att bland annat arbetsgemenskapen och autonomin i arbetet bidrar till arbetsengagemanget.

I kartläggningen kommer det också fram att endast hälften upplever att lönen motsvarar arbetsinsatsen. En annan aspekt som kommer fram är att andelen anställda med tidsbundna avtal är högre i de finlandssvenska förbunden än inom tredje sektorn överlag.

– Arbetsvälmående måste prioriteras i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Det är avgörande för att förbunden ska locka kompetenta, engagerade anställda, som utvecklar sina organisationer mot en hållbar framtid, där tredje sektorn är en tydlig sektor att räkna med även i Svenskfinland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs Förbundsbarometern 2018 - Arbetsglädje i förbundsvärlden här.

69231_t.jpg

Sänk tröskeln och bjud med oss unga

INGÅNGEN. ”Vad är skillnaden på ett förbund och förening?”. Detta är en fråga Rebecka Svedberg ofta fått av vänner och bekanta under sin praktikperiod på Svenska studieförbundet. Att människor inte vet svaret på detta väcker många tankar hos henne.
69020_t.jpg

DIFF stöder ingenjörerna

DIFF – Ingenjörerna i Finland har de senaste åren gjort flera stora ändringar. Namnet på organisationen har bytt, personalstyrkan har utökats och sätten att arbeta har ändrats. Målet är att mer direkt nå medlemmarna, för att visa på nyttan med medlemskap.
68994_t.jpg

Dags för förbunden att se över sin digitala tillgänglighet

EU:s direktiv om webbtillgänglighet berör även de finlandssvenska förbunden. Syftet är att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Förbunden kan genom att se över sina digitala tjänster även här vara föregångare och visa att verksamheten är öppen för alla.
68996_t.jpg

Svenskfinlands framtid hänger på civilsamhällsengagemang

Svenskfinlands framtid hänger på civilsamhällets engagemang. Så skriver ordförande Jonna Sahala och verksamhetsledare Mari Pennanen i en insändare i Hufvudstadsbladet 29.4.2019.
68990_t.jpg

”Nätverksträffar tar lite av arbetstiden men ger mycket av inspiration”

INGÅNGEN. En viktig del av vår verksamhet är nätverk. Vi erbjuder anställda inom de finlandssvenska förbunden möjlighet till erfarenhetsutbyte och referensstöd genom nätverk. Verksamhetsledare Mari Pennanen funderar på effekterna av nätverkandet.
68982_t.jpg

Spelmän till havs och på torra land

PÅ BORDET. Finlands Svenska Spelmansförbund fyller i år 50 år. Organisationssekreterare Pia-Stina Sarin konstaterar att förbundet resten av året ska försöka hålla sig på torra land. Vi får veta vad som är på bordet hos Spelmansförbundet, och vi får också veta vad som döljer sig i skåpen.
68930_t.jpg

Anmälan till Styrelsedagarna 2019 är nu öppen

Den 5–6 oktober är det dags för Styrelsedagarna på G18 i Helsingfors. Helgen kommer att bjuda på fortbildning, information, inspiration och nya kontakter i ditt förtroendeuppdrag. Ta med din styrelse och kom för att delta i en lärorik helg!
68773_t.jpg

DIFF - Ingenjörerna i Finland ny medlem i Studieförbundet

Svenska studieförbundet har antagit DIFF - Ingenjörerna i Finland som ny medlem i samband med vårmötet. Det betyder att Studieförbundet nu samlar 65 förbund och centralorganisationer.
68763_t.jpg

Modig utveckling ger Marthaförbundet titeln Årets förbund

Finlands svenska Marthaförbund har utsetts till Årets förbund. Marthaförbundet har under år 2018 tagit modiga steg för att utveckla organisationen så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle.