67126.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

08.01.2019 kl. 12:44
PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.

Jag har ett intressant, inspirerande och motiverande arbete på Finlands svenska 4H. Jag lär mig något nytt varje dag och har förmånen att få arbeta med härliga kollegor. Jag vill gärna inspirera mina medmänniskor i deras arbete, tillika som jag får inspiration genom nätverkande. Allt detta ger mig arbetsglädje. I egenskap av utbildnings- och utvecklingsansvarig för organisationen har jag ett övergripande ansvar för 4H:s utbildningsinsatser och kompetensförsörjning och likaså ansvar för nätverkande med andra organisationers utbildnings- och utvecklingsaktörer. Jag blev invald i Svenska Studieförbundets styrelse på höstmötet i november 2018 och ser med iver och glädje framemot mitt förtroendeuppdrag.

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation som samlar alla de svenskspråkiga 4H-föreningarna på fastlandet och på Åland. Vi kännetecknas av en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation i ständig förändring och som anpassar sig efter omvärldens krav. Vi diskuterar kontinuerligt kompetensfrågor för att skapa en organisation som möter de utmaningar och likaså möjligheter vi står inför. Den föränderliga värld vi lever i kräver att vi är i tiden och att vi ser signaler vad gäller kompetensförsörjningen.

Finlands svenska 4H fyller detta år 90 år och vi lyfter fram vår verksamhet under jubileumsåret under devisen ”Vi lär genom att göra också följande 90 år”. Verksamhetsformerna har långt varit de samma över decennier men precis som allt annat i samhället har 4H, under 90 år utvecklats och i viss mån förändrats. Idag är förutom företagsamhet och arbetslivsfärdigheter, det aktiva medborgarskapet i centrum för verksamheten. 4H har genom tiderna varit en organisation som lärt ut färdigheter. En organisation för det icke-formella lärandet och det informella lärandet, vid sidan av det formella lärandet i skolorna.

För år 2019 har finansiering sökts för projektet Kompetenssteget vars övergripande mål är att ta tillvara och synliggöra ungas kompetens som de byggt upp genom deltagande i 4H-verksamheten och i förlängningen i att 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Det finns en beställning på att se över och definiera hela Finlands svenska 4H:s informella och icke-formella lärande. Likaså att synliggöra lärandet för medlemmar och läroanstalter samt även validera en del av lärandet så att deltagarna får en konkret, mätbar nytta utöver kunskap. Till detta hör även att tillhandahålla och ordna utbildningar och övrigt stöd till verksamhetsledarna i föreningarna.

Jag ser framemot att ingå i styrelsen för Svenska Studieförbundet där vi gemensamt kan diskutera och fundera över framtida verksamhetsförutsättningar inom den tredje sektorn med fokus på livskraftiga organisationer. Att bidra med egen kunskap och erfarenhet, hur vi inom 4H har jobbat kring kompetens och framförallt hur vi vill utvecklas inom detta område.   

 

Harriet Sundholm är utbildnings- och utvecklingsansvarig på Finlands Svenska 4H. År 2019 är hon också medlem i Svenska studieförbundets styrelse. I serien På bordet bjuder vi in gästskribenter från medlemsorganisationerna som berättar vad som är på bordet hos dem just nu.

Läs också

På bordet: Organisationerna har en framtid av Ulrika Krook

På bordet: Att välkomna alla med - riktigt på riktigt av Sabina Fortelius

67234_t.jpg

Frans Cederlöf återvald till vice ordförande

NYHET. Frans Cederlöf, servicekoordinator på Finlands Svenska skolungdomsförbund, valdes under styrelsens konstituerande möte till vice ordförande för Svenska studieförbundet.
67121_t.jpg

Funderingar och förslag kring Studieförbundets verksamhet?

NYHET. Svenska studieförbundet är den gemensamma plattformen för förbunden att agera tillsammans. Medlemsförbunden kan nu skicka in motioner till vårmötet.
67098_t.jpg

Lustigkurrar och arbetsvälmående under praktiken

PÅ BORDET. Trots mycket tid framför datorn har arbetsdagarna under praktiken varit varierande. Svenska studieförbundet har under hösten 2018 haft hjälp av studerande Zaida Sjölund, som gjort sin praktik på kansliet.
66854_t.jpg

Nu kan du få en mentor via Mentorix

NYHET. Är du förbundsordförande eller styrelsemedlem i ett förbund eller i en centralorganisation? Vill du utvecklas i ditt styrelseuppdrag? Ansök om en plats i mentorskapsprogrammet Mentorix.
66852_t.jpg

Save the date: Styrelsedagarna 2019

NYHET. Du som är förbundsstyrelsemedlem - Välkommen med på ett veckoslut späckat med information och möjligheter att nätverka. Den 5 – 6 oktober kommer det att ordnas styrelsedagar med temat förändrat engagemang.
66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

NYHET. Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66627_t.jpg

Organisationerna har en framtid

PÅ BORDET. Trots att orosmoln svävar i luften vill jag fortsätta att tro på organisationernas framtid. Det är Ulrika Krooks känsla efter Studieförbundets och SOSTE:s seminarium Organisationernas roll i framtiden på G18 22.11.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

NYHET. Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.