67126.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

08.01.2019 kl. 12:44
PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.

Jag har ett intressant, inspirerande och motiverande arbete på Finlands svenska 4H. Jag lär mig något nytt varje dag och har förmånen att få arbeta med härliga kollegor. Jag vill gärna inspirera mina medmänniskor i deras arbete, tillika som jag får inspiration genom nätverkande. Allt detta ger mig arbetsglädje. I egenskap av utbildnings- och utvecklingsansvarig för organisationen har jag ett övergripande ansvar för 4H:s utbildningsinsatser och kompetensförsörjning och likaså ansvar för nätverkande med andra organisationers utbildnings- och utvecklingsaktörer. Jag blev invald i Svenska Studieförbundets styrelse på höstmötet i november 2018 och ser med iver och glädje framemot mitt förtroendeuppdrag.

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation som samlar alla de svenskspråkiga 4H-föreningarna på fastlandet och på Åland. Vi kännetecknas av en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation i ständig förändring och som anpassar sig efter omvärldens krav. Vi diskuterar kontinuerligt kompetensfrågor för att skapa en organisation som möter de utmaningar och likaså möjligheter vi står inför. Den föränderliga värld vi lever i kräver att vi är i tiden och att vi ser signaler vad gäller kompetensförsörjningen.

Finlands svenska 4H fyller detta år 90 år och vi lyfter fram vår verksamhet under jubileumsåret under devisen ”Vi lär genom att göra också följande 90 år”. Verksamhetsformerna har långt varit de samma över decennier men precis som allt annat i samhället har 4H, under 90 år utvecklats och i viss mån förändrats. Idag är förutom företagsamhet och arbetslivsfärdigheter, det aktiva medborgarskapet i centrum för verksamheten. 4H har genom tiderna varit en organisation som lärt ut färdigheter. En organisation för det icke-formella lärandet och det informella lärandet, vid sidan av det formella lärandet i skolorna.

För år 2019 har finansiering sökts för projektet Kompetenssteget vars övergripande mål är att ta tillvara och synliggöra ungas kompetens som de byggt upp genom deltagande i 4H-verksamheten och i förlängningen i att 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Det finns en beställning på att se över och definiera hela Finlands svenska 4H:s informella och icke-formella lärande. Likaså att synliggöra lärandet för medlemmar och läroanstalter samt även validera en del av lärandet så att deltagarna får en konkret, mätbar nytta utöver kunskap. Till detta hör även att tillhandahålla och ordna utbildningar och övrigt stöd till verksamhetsledarna i föreningarna.

Jag ser framemot att ingå i styrelsen för Svenska Studieförbundet där vi gemensamt kan diskutera och fundera över framtida verksamhetsförutsättningar inom den tredje sektorn med fokus på livskraftiga organisationer. Att bidra med egen kunskap och erfarenhet, hur vi inom 4H har jobbat kring kompetens och framförallt hur vi vill utvecklas inom detta område.   

 

Harriet Sundholm är utbildnings- och utvecklingsansvarig på Finlands Svenska 4H. År 2019 är hon också medlem i Svenska studieförbundets styrelse. I serien På bordet bjuder vi in gästskribenter från medlemsorganisationerna som berättar vad som är på bordet hos dem just nu.

Läs också

På bordet: Organisationerna har en framtid av Ulrika Krook

På bordet: Att välkomna alla med - riktigt på riktigt av Sabina Fortelius

69231_t.jpg

Sänk tröskeln och bjud med oss unga

INGÅNGEN. Vad är skillnaden på ett förbund och förening? Detta är en fråga Rebecka Svedberg ofta fått av vänner och bekanta under sin praktikperiod på Svenska studieförbundet. Att människor inte vet svaret på detta väcker många tankar hos henne.
69206_t.jpg

Alla förbund kan öka medlemsantalet genom hårt arbete

Nedåtgående medlemssiffror är vardag inom många finlandssvenska förbund. Svenska pensionärsförbundet och Svensk Ungdom hör till dem som trotsar trenden och istället höjer sitt medlemsantal. De avslöjar hur de gjort.
69020_t.jpg

DIFF stöder ingenjörerna

DIFF – Ingenjörerna i Finland har de senaste åren gjort flera stora ändringar. Namnet på organisationen har bytt, personalstyrkan har utökats och sätten att arbeta har ändrats. Målet är att mer direkt nå medlemmarna, för att visa på nyttan med medlemskap.
68994_t.jpg

Dags för förbunden att se över sin digitala tillgänglighet

EU:s direktiv om webbtillgänglighet berör även de finlandssvenska förbunden. Syftet är att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Förbunden kan genom att se över sina digitala tjänster även här vara föregångare och visa att verksamheten är öppen för alla.
68996_t.jpg

Svenskfinlands framtid hänger på civilsamhällsengagemang

Svenskfinlands framtid hänger på civilsamhällets engagemang. Så skriver ordförande Jonna Sahala och verksamhetsledare Mari Pennanen i en insändare i Hufvudstadsbladet 29.4.2019.
68990_t.jpg

”Nätverksträffar tar lite av arbetstiden men ger mycket av inspiration”

INGÅNGEN. En viktig del av vår verksamhet är nätverk. Vi erbjuder anställda inom de finlandssvenska förbunden möjlighet till erfarenhetsutbyte och referensstöd genom nätverk. Verksamhetsledare Mari Pennanen funderar på effekterna av nätverkandet.
68982_t.jpg

Spelmän till havs och på torra land

PÅ BORDET. Finlands Svenska Spelmansförbund fyller i år 50 år. Organisationssekreterare Pia-Stina Sarin konstaterar att förbundet resten av året ska försöka hålla sig på torra land. Vi får veta vad som är på bordet hos Spelmansförbundet, och vi får också veta vad som döljer sig i skåpen.
68930_t.jpg

Anmälan till Styrelsedagarna 2019 är nu öppen

Den 5–6 oktober är det dags för Styrelsedagarna på G18 i Helsingfors. Helgen kommer att bjuda på fortbildning, information, inspiration och nya kontakter i ditt förtroendeuppdrag. Ta med din styrelse och kom för att delta i en lärorik helg!
68773_t.jpg

DIFF - Ingenjörerna i Finland ny medlem i Studieförbundet

Svenska studieförbundet har antagit DIFF - Ingenjörerna i Finland som ny medlem i samband med vårmötet. Det betyder att Studieförbundet nu samlar 65 förbund och centralorganisationer.