Samfundet Folkhälsan är kittet

07.11.2016 kl. 07:54
När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.

- Här på samfundet arbetar ca 20 människor med allt det övergripande. Det handlar om saker som förmögenhetsförvaltning, IT, fastighetsfrågor, verksamhetsutveckling och personalärenden. Vi har bland annat ekonomipersonal, kanslister och jurister bland personalen, berättar verkställande direktör Stefan Mutanen.

Ser man på Folkhälsan som helhet menar Stefan att serviceproduktionen är en utmanande del. Tjänsterna produceras genom tre olika bolag och verksamheten konkurrensutsätts med några års mellanrum. Det innebär att kontinuitet ofta är svårt att uppnå. I synnerhet SOTE-reformen ställer till med osäkerhet.

- Den är som en tvål i badkaret. Så fort man har grepp om den, så far den iväg igen, konstaterar Stefan.

Utöver bolagen för serviceproduktion utgör också Folkhälsans förbund en viktig del av helheten. Förbundet är paraplyet för medborgarorganisationen, det vill säga de lokala föreningarna. Genom Landskapsföreningarna har Folkhälsan därtill verksamhet också på regional nivå. Folkhälsan är alltså en omfattande organisation.

- Totalt inom hela Folkhälsan har vi ca 1500 anställda. Vi ägnar oss också åt forskning och har just nu en topp med 230 aktiva forskare, säger Stefan.

Siffran inkluderar associerade forskare och forskningen sker i tre olika program; genetisk forskning, folkhälsoforskning och forskning i preventiv medicin. Forskningsverksamheten sker inom Folkhälsans forskningscentrum.

Samfundet Folkhälsan har en central roll i att koordinera och utveckla den mångsidiga verksamheten. Utöver personalen består samfundets högsta beslutande organ av 60 arbetande ledamöter samt ett antal korresponderande ledamöter och hedersledamöter. Även landskapsföreningarna skickar representanter till Samfundets möten. Samfundets styrelse består av 15 medlemmar.

Folkhälsans hela omsättning är ca 60 miljoner euro på årsnivå.

- Vi är lite allmängods i Svenskfinland. Man tycker till om maten, vädret, Folkhälsan och järnvägen, säger Stefan.

Läs mer

Läs mer om Samfundet Folkhälsan, Folkhälsans uppgift och aktuellt.

Siffror

19000 medlemmar i folkhälsans lokalföreningar.

230 forskare är idag knutna till Samfundet Folkhälsan.

Årtal

1921 grundades Folkhälsan av Ossian Schauman

1996 inledde Folkhälsans forskningscentrum samarbete med Helsingfors universitet

79968_t.jpg

Padda, podd eller papper?

ARTIKEL. Hur kan och ska tidskrifter idag förhålla sig till olika format för att nå läsarna? Tidskrifternas många nya former var temat för en diskussion på Helsingfors Bokmässa, där Janne Wass på Ny Tid och Hanna Rundell på Folkhälsan möttes i ett samtal med Henrika Zilliacus-Tikkanen.Läs mera »
30.11.2021 kl. 08:47
79857_t.jpg

Viveca Hagmark fortsätter som ordförande för Förbundarenan

NYHET. Viveca Hagmark från Folkhälsans förbund omvaldes till ordförande för år 2022. Nya i styrelsen är Mikaela Hermans från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik och Malin Lindholm från Svensk Ungdom. Läs mera »
22.11.2021 kl. 10:05
76451_t.jpg

Engagerad och motiverad ordförandeduo

NYHET. Det gångna året har visat hur viktigt ett aktivt civilsamhälle är för att människor ska må bra. För att stöda de finlandssvenska förbunden har Förbundsarenan en given plats. Ordförande Viveca Hagmark och vice ordförande Harriet Sundholm ser fram emot ett aktivt år inom Förbundsarenan.Läs mera »
01.02.2021 kl. 15:17
75419_t.jpg

Viveca Hagmark ny ordförande för Förbundsarenan

NYHET. Viveca Hagmark har valts till ordförande för Förbundsarenan för år 2021. Hagmark vill som ordförande lyfta fram föreningslivets betydelse i samhället och ser fram emot att leda styrelsen i Förbundsarenan, som under nästa år fokuserar på stöd till förbundens förtroendevalda och anställda.Läs mera »
03.11.2020 kl. 16:24
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
63035_t.jpg

Hur leder man ett förbund?

PÅ TAPETEN. Tre erfarna ledare delade under Ordföranderundan med sig av erfarenheter gällande ledarskap: Agneta Eriksson, Jan-Erik Stenman och Anna Bertills. Vi lyfter fram de bästa bitarna.Läs mera »
20.03.2018 kl. 10:45
46355_t.jpg

Känner du till vad Folkhälsans förbund är?

Folkhälsans förbunds ledningsgrupp tar en hurtig promenad i samband med lunchen då de håller ledningsgruppsmöte. Kampanjen Hälsostegen har startat och ledningsgruppen föregår med gott exempel. Att det är första gången de gör så gör inte saken mindre imponerande. Studieförbundet presenterar Folkhälsans förbund!Läs mera »
28.10.2015 kl. 15:08