Slöjdfestival på Östersjön

24.01.2017 kl. 07:15
I slutet av januari lämnar ett fartyg fullt med hantverkare Vasa hamn med kurs mot Umeå. Det är föreningen Österbottens hantverk som arrangerar slöjdfestival där både finländska och svenska hantverkare medverkar.

Hantverksföreningen Österbottens hantverk har funnits i över hundra år och agerar för att stödja och befrämja hantverkskulturen i regionen. Nu ska hantverket flytta ombord på Wasaline.

- Det här är en stor satsning för oss. Vi ska fylla hela båten med slöjdworkshops och räknar med cirka 250 deltagare, berättar verksamhetsledare Malin Wälitalo-Palo.

På programmet finns workshops inom bland annat himmeli (geometrisk halmslöjd), stickning, programmering och 3D-utksrift samt föreläsningar och filmvisning. Slöjdfestivalen inkluderar också landstigning i Umeå och besök till det konstnärliga campuset vid Umeås designhögskola.

Föreningens ordinarie verksamhet kretsar kring hantverksbutiken Loftet i Vasa, som i över 30 år sålt hantverksprodukter. I huset finns både butik och caféet Konsulinnans kafferum.

- Vi jobbar med ca 200 olika hantverksföretag, berättar Malin. Butiken och restaurangen är ett eget bolag, Loftet Ab, som ägs helt och hållet av föreningen.

Medan Loftet Ab drivs affärsmässigt ägnar sig föreningen åt traditionell verksamhet som kurser, utställningar och olika evenemang.

- Som hantverksföretagare behöver man stöd från varandra, konstaterar Malin.

Utställningsverksamheten är viktig för föreningen, och med utställningarna vill man både inspirera och vidga allmänhetens bild av hemslöjd och konsthantverk. Hantverk är också tema för olika evenemang, kurser och seminarier som ordnas. Dessutom är ett Leader-finansierat projekt på gång som ska hjälpa hantverkare med branding och utveckling av sina produkter.

Läs mer

Läs mer om Österbottens hantverk.

Årtal

1913 grundades föreningen Österbottens hantverk.

2001 blev butiken Loftet en del av den landsomfattande Taito Shop-kedjan.

2002 grundades Konsulinnans kafferum i huset

Siffror

280 medlemmar har Österbottens hantverk.

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31