Där pendeln svänger står vi stadigt kvar

02.10.2017 kl. 12:49
PÅ BORDET: I år fyller Svenska Kvinnoförbundet 110 år. Det betyder att vi har haft en kvinnorörelse som fört en kamp om jämställdhet på svenska längre än vad landet Finland varit självständigt. Sandra Ahtola skriver om vad som är på bordet hos Svenska Kvinnoförbundet just nu.

Text: Sandra Ahtola

I år fyller Svenska Kvinnoförbundet 110 år. Det betyder att vi har haft en kvinnorörelse som fört en kamp om jämställdhet på svenska längre än vad landet Finland varit självständigt. Parallellt med den finländska kvinnorörelsen har Finland under sina första hundra år demokratiserats avsevärt, både sett till det politiska systemet och demokratiska värden.

På hundra(tio) år har exempelvis många viktiga milstolpar nåtts i arbetet för jämlikhet mellan könen. Jämställdhetskampen tog ursprungligen avstamp i det offentliga rummet: kvinnor fick rösträtt och rätt att kandidera i val, kvinnor fick delta i utbildning och småningom blev det accepterat också för kvinnor att arbeta utanför hemmet. En demokratiseringsprocess som heter duga, helt klart.

Sakteliga kom en förskjutning att ske från det offentliga till det privata: fokus började också läggas på vad som skedde innanför hemmets fyra väggar. Frågor om jämställdhet i parrelationen och familjelivet började lyftas på bordet och därigenom blev också det privata politiskt.

Sedermera har också en annan förskjutning kunnat skönjas: idag betonar många feministiska aktörer könets mångfald. Vi kan inte bara titta på diskrimineringsstrukturer som omfattas av dikotomin kvinna-man, utan vi måste också inkludera transpersoner eller individer som inte identifierar sig som någondera, de icke-binära. Jämställdhetsfrågor är inte längre bara kvinnosaksfrågor, även om de också är det, utan även könsminoriteters, sexuella minoriteters och mäns rättigheter och ställning bör beaktas. Svenska Kvinnoförbundet jobbar överlag för ett samhälle utan diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, ålder, funktionsnedsättning eller något annat.

I vårt förbund jobbar vi också aktivt med att lyfta frågor som tangerar både det offentliga och privata. Ofta går dessa även in i varandra, som t.ex. i familjeledighetsreformen. Vi vill att kvinnorna ska få en bättre ställning på arbetsmarknaden, men vi vill också att männen ska sporras till att ta mer ansvar för skötsel av barn och hem. En annan av våra hjärtefrågor är motverkandet av det könsbaserade våldet. Våld förekommer i närrelationer. Våld finns på nätet, i form av hot och hat. Våld brukas i form av hedersvåld, psykiskt och fysiskt. Oberoende av grunden till våldet kan vi aldrig godkänna det och blunda för problemet. Våld är våld är våld, och i eftersträvandet av individers frihet är ett liv fritt från våld det minsta vi kan kräva.

När Finland tar steget in i sitt andra århundrade står det klart att många feministiska milstolpar är uppnådda, men att många likväl återstår att uppnå. Jämställdhet är en del av mänskliga rättigheter som förutsätter ständig och kontinuerlig bevakning, vilket högerpopulismens frammarsch världen över gett alltför många exempel på under de senaste åren. Demokratiseringsprocesser är ingen evolutionär utveckling, hur mycket vi än skulle vilja det. Istället kan det vara klokare att betrakta den demokratiska utvecklingen som en pendel. Ibland svänger den mot progressivitet, ibland mot konservatism.

Och där pendeln börjar svänga mot det inskränkta, icke-toleranta, värdekonservativa samhället, där är det desto viktigare att aktörer som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter står stadigt kvar för att förhindra den olyckliga riktningen. För när pendeln en gång svängt, kan följderna vara ödesdigra. Även om vi har mycket att fira just i år, bör vi hålla i minnet att arbetet för ett ännu bättre samhälle fortsätter.

Sandra Ahtola är politisk sekreterare på Svenska Kvinnoförbundet.

85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06
85723_t.jpg

Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.Läs mera »
27.03.2023 kl. 13:23
85633_t.jpg

Tidskriftshyllan på G18 ger smakprov på finlandssvenska tidskrifter

Nyfiken på tidskriftsutbudet i Svenkfinland? I tidskrifthyllan på G18 finns ett stort utbud finlandssvenska tidskrifter. Kom förbi och plocka med dig nya och gamla favoriter. Läs mera »
21.03.2023 kl. 15:02
85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35