Inspiration och goda exempel ger upphov till fler hållbara val

31.05.2022 kl. 11:31
BLOGG. Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka för att synliggöra goda hållbara lösningar. Nora Backlund som leder projketet delar tankar kring hållbarhet och hur ditt förbund kan vara med och bidra under evenemangsveckan.
Text: Nora Backlund
Bild: Click by Nelly
 

Så här års planeras höstens programpunkter i organisationer. Också du kan vara med och ordna program under Hållbarhetsveckan genom den organisation du representerar. Ni kan visa upp vad som görs och möta de hållbarhetsfrågor som medlemskåren grunnar på.

Jag som är skribenten bakom dagens blogginlägg heter Nora Backlund och har Hållbarhetsveckan, kalla det en evenemangsvecka, en verksamhetsmodell eller ett landsbygdspolitiskt nätverksprojekt, på mitt bord.  

Hållbarhet är idag på allas läppar, både i stort och smått. Organisationer reflekterar över hållbarhetsplaner, den enskilda individen på vardagliga val. Utgångspunkten är det egna verksamhetsområdet, vad gör vi och var verkar vi – vad kan vi göra mera hållbart? För människan, för miljön, nu och i framtiden. 

Utgångspunkten är det egna verksamhetsområdet, vad gör vi och var verkar vi – vad kan vi göra mera hållbart? För människan, för miljön, nu och i framtiden.

Hållbarhetsveckan tar fasta på dessa frågor, vad görs redan ute i organisationerna? Vad kan vi lära av varandra? Och hurudana möjligheter finns det i gemene medmänniskas vardag att göra hållbara val? Evenemangsveckan samlar mångsidigt med program som berör olika dimensioner av hållbarhet, både stort och smått. Förbund, föreningar, skolor, företag, församlingar – en salig blandning av aktörer medverkar för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete eller för att sprida information till sina intressenter om olika lokala hållbarhetslösningar.  

Det är en glädje att få ta del av de programplaner som smids inför evenemangsveckan, telefonen ringer, någon mejlar – vi bollar tanken och efter en stund har en preliminär idé utvecklats till en aktivitet eller flera. När hösten närmar sig börjar aktiviteterna droppa in en efter en, och jag överraskas över alla briljanta programpunkter som arrangeras. Det är ni där som skapar Hållbarhetsveckan till den fina helhet den är!  

Det är ni där som skapar Hållbarhetsveckan till den fina helhet den är!  

Lika givande är det att möta människor som i olika sammanhang berättar om sina önskemål för Hållbarhetsveckan, dessa är värdefulla möten för att veta vilka teman som intresserar och hurudana frågor man grubblar på. Teman jag kan förmedla till aktörer för att vidareförädlas till konkreta aktiviteter i programlistan. Och tänker du nu att ni också kunde arrangera något på Hållbarhetsveckan, låt dig inspireras. Det finns många möjligheter, många teman att ta fasta på. 

Det väntas på att byaföreningen kunde inviga bokbytarskåpet det länge sen var tal om, kanske en bok-/prylbytardag på Hållbarhetsveckan är startskottet till en varaktig bytes – och lånekultur i byn. Distansarbetet har fått oss att tänka på hur vi pendlar till jobb och fritidsaktiviteter och många delar samma tankar. Dessa tankar kunde fångas upp via ett lokalt diskussionstillfälle om samåkning för att hitta andra i byn, grannskapet som kör samma sträckor vid passande tider, eller en inspirationskväll om hur man kommer i gång med cykelpendlandet om sträckan är lite längre än man är riktigt van att trampa. 

Någon annan önskar bli bättre på att ta vara på det naturen ger oss, men att bege sig ut i svampskogen med liten kunskap känns osäkert – en svamputflykt på Hållbarhetsveckan skulle locka med hen. Eller var hittar man en gemenskap att utveckla sitt nyfunna odlingsintresse med? Gemenskap ja, något jag märkt att smyger sig in i både aktiviteter som ordnats och idéer som önskats. Men också något jag hoppas att Hållbarhetsveckan ska representera, gemenskap och delaktighet.  

Men också något jag hoppas att Hållbarhetsveckan ska representera, gemenskap och delaktighet.  

Energifrågor är högaktuella, både studiebesök och informationstillfällen engagerar både föreningar och privatpersoner, en hembygdsgårds förnybara energikälla ger inspiration till andra som står inför samma projekt. Någon annan är nyfiken att veta mer om vindkraft, en öppen besöksdag eller utfärd till en vindkraftspark har efterfrågats i flera omgångar.  

Dessa var några plock från min lista på förslag som kommit in, men jag rekommenderar dig som ännu söker idéer att kika in fjolårets program på Hållbarhetsveckan i Österbotten på hallbarhetsveckan.fi/program.  

Hållbarhetsveckan har tidigare ordnats i Österbotten. Men från och med i år har området utvidgats och vi välkomnar nationellt program och lokala aktiviteter i fler landskap, Nyland, Egentliga-Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Satakunta och Kajanaland är nya etableringar.  

Hållbarhetsveckan förverkligas genom ett landsbygdspolitiskt nätverksprojekt som bär samma namn, syftet med Hållbarhetsveckan är att främja landsbygdsaktörernas roll i en hållbar övergång och stärka möjligheterna för landsbygdens invånare och samhällen att göra medvetna val och förverkliga hållbara lösningar.  

Välkomna med och skapa höstens Hållbarhetsvecka 26.9-2.10.2022!  

Nora Backlund är specialsakkunnig för ett av landsbygdspolitiska rådets finansierade nätverksprojekt Hållbarhetsveckan – landsbygdens om vägvisare - Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijä. Nätverksprojektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar och Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi.

83135_t.jpg

Delta i kurser kring arbetsvälmående i Europa

NYHET. Förbundsarenan har beviljats bidrag för Erasmus+ mobilitetsprogram. Bidraget ger anställda inom förbundsfältet och den fria bildningen möjlighet att delta i fortbildningar i fem europeiska länder under våren 2023.  Läs mera »
06.09.2022 kl. 11:43
83117_t.jpg

Förbundsarenan ordnar sparringgrupp om företagssponsring

NYHET. Förbundsarenan ordnar en sparringgrupp som vid tre tillfällen kommer att träffas på distans och diskutera företagssponsring och paketering av verksamheten. Läs mera »
05.09.2022 kl. 09:14
82991_t.jpg

Tidskriftsbarometern 2022: Finlandssvenska tidskrifter omsätter 10 miljoner i år

NYHET. Tillsammans ger de finlandssvenska tidskrifterna ut 470 nummer per år. Tidskrifterna sysselsätter 180 personer på hel- eller deltid och engagerar dessutom ett stort antal frilansare. Det är för många dags att tänka om gällande betydelsen av tidskrifterna.Läs mera »
29.08.2022 kl. 12:59
82979_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
24.08.2022 kl. 10:55
82830_t.jpg

Fira Östersjön!

BLOGG. Östersjödagen handlar om att fira vårt alldeles egna hemhav men också ta ansvar för dess framtid. Cecilia Nyman, sakkunnig på Marthaförbundet, ger tips på hur du och din organisation kan delta i evenemanget den 25 augusti.Läs mera »
09.08.2022 kl. 15:15
82817_t.jpg

Lyft fram gott ledarskap

NYHET. Mikaela Björklund utnämndes till Årets ordförande 2021 och ser ett stort värde i vandringspriset - det synliggör olika typer av gott ledarskap. Nomineringstiden för Årets ordförande 2022 pågår till den 15 september. Nominera en kandidat och synliggör gott ledarskap.Läs mera »
08.08.2022 kl. 17:01
82814_t.jpg

Vill du vara med och diskutera ”Utanför protokollet”?

NYHET. Förbundsarenan startar en LinkedIn-grupp för oss som tror på och vill att medborgarorganisationer är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Gruppen ”Utanför protokollet” är ett forum för förtroendevalda och anställda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer. Välkomna med!Läs mera »
08.08.2022 kl. 14:16
82563_t.jpg

Nycklarna till digitalisering

BLOGG. Nu tar det ettåriga projektet Digistöd slut och det är dags att blicka både bakåt för att se på de lärdomar projektet har medfört, men mest framåt för att se den framtid som digitaliseringen möjliggör.Läs mera »
20.06.2022 kl. 11:19
82473_t.jpg

Att vara del av något större

ARTIKEL. Finland är föreningarnas förlovade land. För en del är föreningslivet självklart, för andra inte. Malin Lindholm, förbundssekreterare på Svensk Ungdom och Ilona Salonen, verksamhetsledare på Svenska hörselförbundet berättar om betydelsen av föreningar och vikten av engagemang.Läs mera »
09.06.2022 kl. 10:59