6 tips för att dra in pengar till verksamheten

31.01.2023 kl. 15:36
ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling.

Text: Robert Nilsson

Förbund och föreningar har sällan för mycket pengar och det finns också många former av verksamhet som inte kräver särskilt mycket pengar. Ibland behövs det dock reda pengar. Att försöka tänka i nya banor och testa något nytt kan också inspirera fler till att vara delaktiga.

Här har vi samlat några konkreta tips på olika sätt att få in pengar till en verksamhet. Tipsen har som gemensam nämnare att de inte kräver ett insamlingslov. De tips som tas upp här fungerar kanske i första hand för mindre föreningar. Förbund kan gärna tipsa vidare till sina lokalföreningar.

1. Involvera fler

Ni är inte ensamma! Du är inte ensam i din förening och din förening är inte den enda som vill göra något för att samla in medel. Ekonomin är utmanande för många föreningar. Genom att ett förbund lyfter upp detta till diskussion, till medlemmar eller prenumeranter av nyhetsbrev, så öppnas en kanal för idéer och tips. I bästa fall kan detta till och med leda till olika lösningsmodeller på olika utmaningar.

Att styrelsen i föreningen lyfter frågan är också ett sätt att involvera flera av medlemmarna eller andra som stöder syftet. Våga fråga medlemmar om idéer, våga fråga andra förbund eller föreningar.

2. Samarbete

Samarbete lyfts fram på många olika plan och av flera olika aktörer som en möjlighet och en nödvändighet. Det är viktigt att samarbeta mer och tydligare än tidigare. Genom att involvera fler så ökas också möjligheterna till samarbeten. I en kontext av finansieringskällor är det också värt att fundera på hur samarbeten då kan se ut.

På vilket sätt kan organisationer i tredje sektorn samarbeta mer kring finansieringskällor?

  • Lära av varandra genom att konkret samarbeta kring till exempel vilka stiftelser och fonder det finns att söka understöd av. Långt ifrån alla stiftelser och fonder är kända för alla.
  • Lära av varandra genom att konkret samarbeta kring att skriva ansökningar och rapporter av understöd.
  • Att be om hjälp av andra. Att vi aktivt frågar efter och ber om hjälp av varandra.

Dessutom går det bra att kontakta projektledaren Robert Nilsson på Förbundsarenan i alla frågor om finansieringskällor.

3. Småskalig penninginsamling

En småskalig insamling får ordnas av registrerad allmännyttig finländsk förening. En småskalig insamling ordnas via en anmälan till polisen.

Vid en småskalig insamling får högst 10 000 euro samlas in och själva insamlingen får pågå i högst tre månader. Mer om småskaliga insamlingar finns i Lagen om penninginsamlingars fjärde kapitel.

Småskaliga insamlingar kan vara ett bra sätt för organisationer att relativt snabbt samla in en summa pengar att användas till exempel till en mindre renovering av en klubblokal eller för att kunna köpa nya möbler till en lokal. Småskaliga insamlingar fungerar enklare då givarna är insatta i verksamheten och dess behov. Ju konkretare insamlingen är, desto bättre möjlighet att få in pengar.

4. Basarer, loppisar och auktioner

Att ordna loppis eller en basar i syfte att få in pengar till verksamheten kan vara ett bra sätt att få in extra inkomster.

Att ordna evenemang för att samla in pengar kan kännas gammaldags, men det finns också många fördelar med detta. Konkret verksamhet ger många möjlighet att också vara med och göra något tillsammans, vilket kan väcka intresse för föreningen och verksamheten även bredare.

Förutom att den här typen evenemang kan ge extra inkomster till en organisation så är det också ett konkret sätt för intresserade att aktivt delta i verksamheten. Då man ordnar loppis eller en basar kan personer bidra på olika sätt: med tid, saker eller att sprida information om evenemanget.

Basarer och loppisar får ordnas och kräver inget penningsinsamlingstillstånd. Hållbarhet, återvinning och second-hand fortsätter vara aktuella tema vilket betyder att den här typen av evenemang ofta lockar många. Även här kunde många tjäna på att gå samman med andra då detta ska planeras och genomföras.

Välgörenhetsauktioner kan kräva aningen mer arbetsinsats än en basar eller loppis men kan samtidigt också ge betydligt mer pengar.

En välgörenhetsauktion kräver heller inget insamlingstillstånd och kan ordnas antingen fysiskt eller via nätet. En bra sak att fundera kring här är de egna nätverken. Finns det en kontakt till någon som har tillgång till exempelvis en speltröja signerad av någon idrottare? En bok signerad av en författare eller en skiva signerad av artist? Eller något förbundsspecifikt som anses värdefullt av medlemmarna?

5. Sponsring

Sponsring av företag kan vara ett bra sätt för en organisation att hålla ned kostnaderna då de anordnar evenemang. Sponsring kräver dock planering och arbete.

Även här är det viktigt att poängtera samarbete. Det finns många organisationer som har haft erfarenheter av sponsring och som skulle kunna ge mycket värdefulla tips, så det lönar sig att fråga runt. Du kan också kontakta projektledaren för Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden för att få idéer och stöd i processen att hitta sponsorer. Flera workshops kring detta tema har redan ordnats och kan ordnas igen.

Dessutom kommer Förbundsarenan att ordna en sparringgrupp med tema sponsring efter sommaren.

Läs också denna artikel om företagssponsring som möjlighet för finlandssvenska förbund.

6. Donationer och testamenten

Testamentdonationer kräver inget insamlingstillstånd och organisationer som mottar den här typen av donationer behöver heller inte betala arvsskatt.

Testamentdonationer är inte ett sätt att snabbt få in pengar till en organisation. Men om en organisation inte utåt informerar om att de tar emot testamentdonationer så kommer heller ingen att veta att det går att donera till dem. Under våren kommer Förbundsarenan att ordna en nätverksträff om testamentdonationer.

 

Förutom dessa tips så kan förbunden spela en stor roll med att hjälpa sina medlemsföreningar i att få mer synlighet. Många av tipsen handlar också om att ge människor i områden där föreningar verkar anledningar till att engagera sig.

Många gånger når förbund även bredare än föreningarna själva i sin kommunikation. Detta kan i sin tur användas för att uppmana människor att engagera sig redan i planeringsskedet av till exempel en basar. Det finns mycket att vinna på i att öppna upp för samarbeten. Att informera om vilka behov som finns och hur människor kan bidra kan öka engagemang och vilja att hjälpa.

Läs också

 Föreningsresursens tips om medelanskaffning 

 Klirr i kassan, SILMU-byars tips 

 Projektskolan finansiering, Pomoväst 

86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+ mobilitetsprogram. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31