Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

27.03.2023 kl. 13:23
NYHET. Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

Förbundsarenan har sedan år 2020 drivit verksamheten inom tidskrift.fi och erbjuder tidskrifterna möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning. Med gemensamma satsning på synlighet för tidskrifterna har vi också lyft fram tidskrifterna och gett dem synlighet, bland annat genom en gemensam monter på Helsingfors bokmässa och genom olika kampanjer.

Ifjol genomförde vi en bred och omfattande kartläggning av tidskrifterna och resultaten presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.

- Kartläggningen visade vilka olika former av stöd tidskrifterna behöver och vill ha och vi är väldigt glada över att vi nu med stöd av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden kan starta ett projekt som fokuserar på de åtgärdsförslag som kom fram. Med detta treåriga projekt har vi som avsikt att jobba för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för tidskriftsfältet på svenska i Finland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Förbundsarenan kommer att anställa ett Tidskriftsombud, som under tre år kommer att jobba för att tillsammans med tidskrifterna hitta hållbara lösningar för tidskriftsfältet och identifiera samarbetsmöjligheter där det är befogat. Ombudet arbetar kring långsiktigt påverkansarbete och med att synliggöra tidskrifternas behov och utmaningar för beslutsfattare.

- En viktig del av ombudets arbetsuppgifter är att kartlägga tidskriftsläsarnas läsvanor, preferenser och behov. Läsarundersökningen är avgörande för att tidskrifterna i framtiden ska kunna jobba ändamålsenligt med sin målgrupp och ha belägg för hur de fortsätter eller omvandlar sin verksamhet, säger Mari Pennanen.

 Vi rekryterar nu ett tidskriftsombud

86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31
86002_t.jpg

Tre nya medlemmar i Förbundsarenan

NYHET. Förbundsarenans vårmöte har antagit tre nya medlemmar. Förbundsarenan har nu 67 medlemsorganisationer och är en aktiv arena för samverkan. Läs mera »
18.04.2023 kl. 15:29
85931_t.jpg

Årets förbund 2023: FDUV påverkar genom dialog och samarbete

NYHET. FDUV:s aktiva intressebevakning kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och den nya lagen om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Det långsiktiga och målmedvetna påverkansarbetet, som är en förebild för andra organisationer, har burit frukt och ger FDUV titeln Årets förbund. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00
85930_t.jpg

När kapitalet kommer

BLOGG. Att som organisation få en oväntad penninggåva kan vara både överraskande och överväldigande. När väl gåvan kommit så är det dags att fundera på följande steg, vad göra med pengarna? Läs mera »
13.04.2023 kl. 13:46
85853_t.jpg

Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.Läs mera »
04.04.2023 kl. 08:20